نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 24 خرداد 1392
ساعت 19:20

Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی

تعداد بازدید: 8687
0 از 5
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی

Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی

192 Kbps
کیفیت
39
تعداد ترک
Inon Zur
آهنگساز
89 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
2:19:06
زمان کل
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
01. Inon Zur - Main Title
Inon Zur
(02:03)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
02. Inon Zur - The Doctor Is In
Inon Zur
(00:29)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
03. Inon Zur - Howdy Pardner
Inon Zur
(03:55)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
04. Inon Zur - Wasteland Justice
Inon Zur
(02:16)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
05. Inon Zur - Mutant Massacre
Inon Zur
(04:11)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
06. Inon Zur - No Rest for These Bones
Inon Zur
(04:09)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
07. Inon Zur - Industrial De-Evolution
Inon Zur
(04:01)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
08. Inon Zur - Not My Vault
Inon Zur
(03:58)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
09. Inon Zur - Primm and Proper
Inon Zur
(04:03)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
10. Inon Zur - Knock on My Cazador
Inon Zur
(04:10)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
11. Inon Zur - Jacobstown Ladder
Inon Zur
(03:58)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
12. Inon Zur - CCC Doesn’t Work for Free
Inon Zur
(04:02)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
13. Inon Zur - Marcus Needs a Favor
Inon Zur
(04:01)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
14. Inon Zur - Mountaintop Movement
Inon Zur
(04:05)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
15. Inon Zur - Beneath the Streets
Inon Zur
(03:52)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
16. Inon Zur - Garden of Evil
Inon Zur
(04:06)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
17. Inon Zur - The Courier Walks Softly
Inon Zur
(04:05)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
18. Inon Zur - Under the Stars
Inon Zur
(04:03)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
19. Inon Zur - TCB in Freeside
Inon Zur
(04:09)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
20. Inon Zur - Out of Business
Inon Zur
(03:58)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
21. Inon Zur - Subterranean Meltdown
Inon Zur
(04:00)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
22. Inon Zur - Rubble of the Forgotten
Inon Zur
(03:55)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
23. Inon Zur - The Gangs of New Vegas
Inon Zur
(01:47)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
24. Inon Zur - Junkies in the Trunk
Inon Zur
(04:05)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
25. Inon Zur - Boys and Ghouls
Inon Zur
(04:17)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
26. Inon Zur - The Two Headed Bear
Inon Zur
(03:58)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
27. Inon Zur - Battle for the City
Inon Zur
(02:19)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
28. Inon Zur - Rocket to Repconn
Inon Zur
(04:01)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
29. Inon Zur - Thorn in My Side
Inon Zur
(04:12)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
30. Inon Zur - Blood and the Bull
Inon Zur
(04:21)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
31. Inon Zur - Hail Caesar
Inon Zur
(04:22)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
32. Inon Zur - Righteous Republic
Inon Zur
(04:05)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
33. Inon Zur - The Viper’s Sting
Inon Zur
(02:24)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
34. Inon Zur - Monsters of the Mojave
Inon Zur
(04:16)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
35. Inon Zur - Dam Nation
Inon Zur
(04:05)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
36. Stephanie Dowling & Justin Bell - Begin Again
Inon Zur
(02:10)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
37. J.E. Sawyer & Nathaniel Chapman - Home on the Wastes
Inon Zur
(02:31)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
38. J.E. Sawyer & James Melilli - New Vegas Valley
Inon Zur
(01:59)
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
39. J.E. Sawyer & Nathaniel Chapman - Streets of New Reno (02:18)
Inon Zur
Fallout : New Vegas موسیقی متن بازی
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
45 مگابایت
حجم
1,166
تعداد دفعات دانلود
دانلود
55 مگابایت
حجم
1,012
تعداد دفعات دانلود
دانلود
50 مگابایت
حجم
1,012
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
برچسب‌ها
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.