نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 18 خرداد 1392
ساعت 13:08

Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی

تعداد بازدید: 16517
4.17 از 5
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی

Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی

320 Kbps
کیفیت
25
تعداد ترک
Lorne Balfe
آهنگساز
143 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:03:41
زمان کل
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
01. Assassin's Creed III Main Theme
Lorne Balfe
[3:06]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
02. An Uncertain Present
Lorne Balfe
[2:10]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
03. Escape in Style
Lorne Balfe
[2:15]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
04. Welcome to Boston
Lorne Balfe
[2:34]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
05. Freedom Fighter
Lorne Balfe
[2:16]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
06. A Bitter Truth
Lorne Balfe
[1:36]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
07. Through the Frontier
Lorne Balfe
[3:01]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
08. Connor's Life
Lorne Balfe
[4:56]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
09. Trouble in Town
Lorne Balfe
[2:25]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
10. Farewell
Lorne Balfe
[1:05]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
11. HomeStead
Lorne Balfe
[3:02]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
12. The Battle of Breed's Hill
Lorne Balfe
[2:18]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
13. Speck of Dust
Lorne Balfe
[2:52]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
14. Modern Assassin
Lorne Balfe
[3:05]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
15. Desmond's Destiny
Lorne Balfe
[1:38]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
16. The Aquilla
Lorne Balfe
[2:18]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
17. Fight Club
Lorne Balfe
[2:05]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
18. Eye of the Storm
Lorne Balfe
[2:07]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
19. Temple Secrets
Lorne Balfe
[1:41]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
20. Beer and Friends
Lorne Balfe
[1:10]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
21. Battle at Sea
Lorne Balfe
[4:01]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
22. Breaching the Walls
Lorne Balfe
[3:32]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
23. Wild Instincts
Lorne Balfe
[2:44]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
24. What Came Before
Lorne Balfe
[4:11]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
25. Assassin's Creed III Main Theme Variation
Lorne Balfe
[1:33]
Assassin's Creed 3 موسیقی متن بازی
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
31 مگابایت
حجم
2,845
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.