نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 18 خرداد 1392
ساعت 12:37

Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی

تعداد بازدید: 12427
5 از 5
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی

Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی

320 Kbps
کیفیت
49
تعداد ترک
Jack Wall
آهنگساز
338 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
2:29:13
زمان کل
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
Disk 1 + Disk 2
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
01. Trent Reznor - Theme from Call of Duty Black Ops II (5:38)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
02. Jack Wall - Alex and David (1:35)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
03. Jack Wall - Savimbi’s Pride (4:07)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
04. Jack Wall - You Can’t Kill Me (1:43)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
05. Jack Wall - Hidden (2:46)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
06. Jack Wall - Catch Me If You Can (2:42)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
07. Jack Wall - Flying Squirrels (2:08)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
08. Jack Wall - Future Wars (5:04)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
09. Jack Wall - Rare Earth Elements (3:38)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
10. Jack Wall - Desert Ride (3:10)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
11. Jack Wall - Sand and Camels (3:30)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
12. Jack Wall - Suicide Ride / Kravchenko Interrogation / Anvil Again (5:22)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
13. Jack Wall - Afghanistan 2025 (3:21)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
14. Jack Wall - The Search for Josefina (4:01)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
15. Jack Wall & Kamar de los Reyes - Ni?o Precioso (2:16)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
16. Jack Wall - Rivers and Rain (2:02)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
17. Jack Wall - Searchlights (3:05)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
18. Jack Wall - Anthem (4:00)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
19. Jack Wall & Brian Tuey - Anthem (Tuey Remix) (3:34)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
20. Jack Wall - Escape from Anthem (1:45)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
21. Jack Wall & Azam Ali - Pakistan Run (2:45)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
22. Brian Tuey - Shadows (Outer Club Solar) (3:40)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
23. Jack Wall - Spider Bot (1:24)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
24. Jack Wall - Colossus (1:00)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
25. Jack Wall - DeFalco’s Theme (2:34)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
26. Wolfgang Amadeus Mozart - Symphony No. 40 in Gminor, K550 (Allegro Molto) (8:37)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
27. Jack Wall - Dockside (2:48)
Jack Wall
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
28. Jack Wall - Go Home Gringos
Jack Wall
(1:59)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
29. Jack Wall - The Invasion of Panama
Jack Wall
(1:47)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
30. Jack Wall - Nexus Target
Jack Wall
(1:41)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
31. Jack Wall - Panic Attack / P.T.S.D.
Jack Wall
(1:43)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
32. Jack Wall - Cordis Die
Jack Wall
(2:29)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
33. Jack Wall - Farid
Jack Wall
(6:10)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
34. Jack Wall - Mason Enters / Yemenite Fight
Jack Wall
(2:48)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
35. Jack Wall - War Machine
Jack Wall
(3:15)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
36. Jack Wall - Guerra Precioso
Jack Wall
(2:57)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
37. Jack Wall - Chasing a Ghost
Jack Wall
(3:30)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
38. Jack Wall - On Deck
Jack Wall
(2:41)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
39. Jack Wall - Prom Night
Jack Wall
(1:31)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
40. Jack Wall - Dark Skies
Jack Wall
(1:52)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
41. Jack Wall - Sniper on the 110
Jack Wall
(1:33)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
42. Jack Wall - Streetcar Named Fire
Jack Wall
(3:14)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
43. Jack Wall - Escort
Jack Wall
(1:40)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
44. Jack Wall - Dogfight
Jack Wall
(3:22)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
45. Jack Wall - Adrenaline
Jack Wall
(3:26)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
46. Jack Wall - Judgment Day
Jack Wall
(1:15)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
47. Jack Wall - Hero's Theme
Jack Wall
(2:31)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
48. Jack Wall & Rudy Cardenas - Raul Menendez Theme (“Ni?o Precioso” – Orchestral)
Jack Wall
(3:52)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
49. Trent Reznor - Theme from Call of Duty Black Ops II (Orchestral Mix)
Jack Wall
(5:47)
Call of Duty black ops II موسیقی متن بازی
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.