نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 20 تیر 1391
ساعت 00:44

Brink OST

تعداد بازدید: 7161
5 از 5
Brink OST

Brink OST

128 Kbps
کیفیت
35
تعداد ترک
Andrew Barnabas Paul Arnold
آهنگساز
45.1 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
33:48
زمان کل
Brink OST
01. Main Theme Pt.1
Andrew Barnabas Paul Arnold
(02:12)
Brink OST
02. Main Theme Pt.2
Andrew Barnabas Paul Arnold
(02:10)
Brink OST
03. Character Theme
Andrew Barnabas Paul Arnold
(01:12)
Brink OST
04. Character Theme (Light Pt.1)
Andrew Barnabas Paul Arnold
(01:12)
Brink OST
05. Incap Theme Pt.1
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:50)
Brink OST
06. Weapon Theme Pt.1
Andrew Barnabas Paul Arnold
(01:26)
Brink OST
07. Ablities Theme
Andrew Barnabas Paul Arnold
(01:12)
Brink OST
08. Character Theme (Light Pt.2)
Andrew Barnabas Paul Arnold
(01:19)
Brink OST
09. Incap Theme Pt.2
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:44)
Brink OST
10. Weapon Theme Pt.2
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:45)
Brink OST
11. Aquarium Cutscene Pt.1
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:38)
Brink OST
Andrew Barnabas Paul Arnold
Brink OST
12. Aquarium Pt.1.mp3
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:57)
Brink OST
13. Aquarium Cutscene Pt.2
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:41)
Brink OST
14. Aquarium Pt.2
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:56)
Brink OST
15. City Cutscene
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:39)
Brink OST
16. City
Andrew Barnabas Paul Arnold
(01:01)
Brink OST
17. Reactor Cutscene
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:43)
Brink OST
18. Reactor
Andrew Barnabas Paul Arnold
(01:13)
Brink OST
19. Refuel
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:50)
Brink OST
20. Resort
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:45)
Brink OST
21. Shipyard Cutscene
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:37)
Brink OST
22. Shipyard
Andrew Barnabas Paul Arnold
(01:18)
Brink OST
23. Tower Cutscene
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:40)
Brink OST
24. Tower.mp3
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:32)
Brink OST
25. Terminal Cutscene
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:40)
Brink OST
26. Terminal
Andrew Barnabas Paul Arnold
(01:28)
Brink OST
27. Challenge (Intro)
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:45)
Brink OST
28. Challenge Pt.1
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:44)
Brink OST
29. Challenge Pt.2
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:45)
Brink OST
30. Challenge Pt.3
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:49)
Brink OST
31. Challenge Pt.4
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:45)
Brink OST
32. Cutscene
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:48)
Brink OST
33. Disguise
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:38)
Brink OST
34. Ingame Limbo
Andrew Barnabas Paul Arnold
(01:14)
Brink OST
35. Splash Screen
Andrew Barnabas Paul Arnold
(00:40)
Brink OST
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
برچسب‌ها
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.