نویسنده: قاسم ممتاز چهارشنبه، 11 اسفند 1395
ساعت 16:05

موسیقی متن بازی Nioh

تعداد بازدید: 6032
5 از 5
موسیقی متن بازی Nioh

موسیقی متن بازی Nioh

320 Kbps
کیفیت
45
تعداد ترک
Yugo Kanno
آهنگساز
272 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
1:59:25
زمان کل
موسیقی متن بازی Nioh
Disk 1
Yugo Kanno
موسیقی متن بازی Nioh
1. Opening
Yugo Kanno
(1:51)
موسیقی متن بازی Nioh
2. Freed From This Mortal Coil
Yugo Kanno
(1:34)
موسیقی متن بازی Nioh
3. Prologue
Yugo Kanno
(1:32)
موسیقی متن بازی Nioh
4. Tower of London
Yugo Kanno
(3:51)
موسیقی متن بازی Nioh
5. Battle I
Yugo Kanno
(3:24)
موسیقی متن بازی Nioh
6. Crisis
Yugo Kanno
(1:39)
موسیقی متن بازی Nioh
7. Disquieting
Yugo Kanno
(4:11)
موسیقی متن بازی Nioh
8. Battle II
Yugo Kanno
(3:45)
موسیقی متن بازی Nioh
9. Ayakashi I
Yugo Kanno
(2:14)
موسیقی متن بازی Nioh
10. Region I -Kyushu
Yugo Kanno
(1:44)
موسیقی متن بازی Nioh
11. Spirit Division
Yugo Kanno
(1:04)
موسیقی متن بازی Nioh
12. Mysterious
Yugo Kanno
(3:34)
موسیقی متن بازی Nioh
13. Ayakashi II
Yugo Kanno
(1:54)
موسیقی متن بازی Nioh
14. Okatsu I
Yugo Kanno
(2:48)
موسیقی متن بازی Nioh
15. Loneliness
Yugo Kanno
(4:01)
موسیقی متن بازی Nioh
16. Battle III
Yugo Kanno
(3:22)
موسیقی متن بازی Nioh
17. Alchemists I
Yugo Kanno
(2:38)
موسیقی متن بازی Nioh
18. Mononofu I
Yugo Kanno
(2:26)
موسیقی متن بازی Nioh
19. Threatening
Yugo Kanno
(3:04)
موسیقی متن بازی Nioh
20. Region II -Chugoku
Yugo Kanno
(2:05)
موسیقی متن بازی Nioh
21. Under Ground
Yugo Kanno
(3:35)
موسیقی متن بازی Nioh
22. Mononofu II
Yugo Kanno
(2:19)
موسیقی متن بازی Nioh
23. William
Yugo Kanno
(3:14)
موسیقی متن بازی Nioh
Disk 2
Yugo Kanno
موسیقی متن بازی Nioh
1. Loading
Yugo Kanno
(2:01)
موسیقی متن بازی Nioh
2. Region III -Kinki
Yugo Kanno
(2:13)
موسیقی متن بازی Nioh
3. Battle IV
Yugo Kanno
(3:21)
موسیقی متن بازی Nioh
4. Yin and Yang
Yugo Kanno
(1:49)
موسیقی متن بازی Nioh
5. Ayakashi III
Yugo Kanno
(2:41)
موسیقی متن بازی Nioh
6. Sorrow
Yugo Kanno
(2:49)
موسیقی متن بازی Nioh
7. Region IV -Tokai
Yugo Kanno
(1:40)
موسیقی متن بازی Nioh
8. Mononofu III
Yugo Kanno
(2:24)
موسیقی متن بازی Nioh
9. Urgency
Yugo Kanno
(3:12)
موسیقی متن بازی Nioh
10. Okatsu II
Yugo Kanno
(1:48)
موسیقی متن بازی Nioh
11. Region V -Sekigahara
Yugo Kanno
(2:11)
موسیقی متن بازی Nioh
12. Decisive Battle
Yugo Kanno
(2:31)
موسیقی متن بازی Nioh
13. Infiltration
Yugo Kanno
(3:13)
موسیقی متن بازی Nioh
14. Twilight
Yugo Kanno
(3:34)
موسیقی متن بازی Nioh
15. Region VI -Omi
Yugo Kanno
(2:01)
موسیقی متن بازی Nioh
16. Azuchi Castle
Yugo Kanno
(3:18)
موسیقی متن بازی Nioh
17. Nobunaga
Yugo Kanno
(2:57)
موسیقی متن بازی Nioh
18. Alchemists II
Yugo Kanno
(2:25)
موسیقی متن بازی Nioh
19. Yamata-No-Orochi
Yugo Kanno
(2:39)
موسیقی متن بازی Nioh
20. Saoirse
Yugo Kanno
(1:55)
موسیقی متن بازی Nioh
21. Ending
Yugo Kanno
(2:27)
موسیقی متن بازی Nioh
22. Nioh -Main Theme
Yugo Kanno
(4:26)
موسیقی متن بازی Nioh
پسورد فایل ها: Bazimag.com
141.74 MB
حجم
1,311
تعداد دفعات دانلود
دانلود
131.71 MB
حجم
1,265
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.