نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 25 بهمن 1392
ساعت 12:47

The Last of US OST v.2

تعداد بازدید: 10041
4.33 از 5
The Last of US OST v.2

The Last of US OST v.2

320 Kbps
کیفیت
25
تعداد ترک
Gustavo Santaolalla
آهنگساز
111 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
58:43
زمان کل
The Last of US OST v.2
01. Fleeting (03:00)
Gustavo Santaolalla
The Last of US OST v.2
02. All Gone (Seasons) (02:00)
Gustavo Santaolalla
The Last of US OST v.2
03. Evasion (01:20)
Gustavo Santaolalla
The Last of US OST v.2
04. All Gone (Partners)
Gustavo Santaolalla
(02:17)
The Last of US OST v.2
05. Cause and Effect
Gustavo Santaolalla
(02:14)
The Last of US OST v.2
06. All Gone (Reunion)
Gustavo Santaolalla
(01:48)
The Last of US OST v.2
07. Stalking
Gustavo Santaolalla
(01:59)
The Last of US OST v.2
08. Left Behind (Together)
Gustavo Santaolalla
(02:43)
The Last of US OST v.2
09. The Capitol
Gustavo Santaolalla
(03:21)
The Last of US OST v.2
10. Head Rush
Gustavo Santaolalla
(03:25)
The Last of US OST v.2
11. Wandering
Gustavo Santaolalla
(02:06)
The Last of US OST v.2
12. All Gone (Overcome)
Gustavo Santaolalla
(01:52)
The Last of US OST v.2
13. Unstable
Gustavo Santaolalla
(01:50)
The Last of US OST v.2
14. The Last of Us (Astray)
Gustavo Santaolalla
(03:28)
The Last of US OST v.2
15. Answers
Gustavo Santaolalla
(01:14)
The Last of US OST v.2
16. Drawn In
Gustavo Santaolalla
(01:09)
The Last of US OST v.2
17. Apprehension
Gustavo Santaolalla
(01:32)
The Last of US OST v.2
18. The Path (Vacant)
Gustavo Santaolalla
(02:59)
The Last of US OST v.2
19. Convergence
Gustavo Santaolalla
(02:49)
The Last of US OST v.2
20. Shadows
Gustavo Santaolalla
(00:58)
The Last of US OST v.2
21. No Mercy
Gustavo Santaolalla
(02:34)
The Last of US OST v.2
22. Fleeting (Affection)
Gustavo Santaolalla
(01:47)
The Last of US OST v.2
23. Extinction
Gustavo Santaolalla
(01:55)
The Last of US OST v.2
24. Consumed
Gustavo Santaolalla
(04:14)
The Last of US OST v.2
25. Left Behind
Gustavo Santaolalla
(03:55)
The Last of US OST v.2
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
{jd_file file==964
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.