نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 28 بهمن 1392
ساعت 15:29

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment

تعداد بازدید: 7495
4.5 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment

320 Kbps
کیفیت
30
تعداد ترک
Steve Jablonsky
آهنگساز
127 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
57:06
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
01 Judgment
Steve Jablonsky
2:21
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
02 Jacked
Steve Jablonsky
2:20
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
03 Undefined Charges
Steve Jablonsky
2:42
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
04 High Surge
Steve Jablonsky
1:50
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
05 Upper Reaches
Steve Jablonsky
1:44
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
06 Disorder in the Court
Steve Jablonsky
1:44
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
07 Return Fire
Steve Jablonsky
3:10
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
08 Slowly But Surely
Steve Jablonsky
2:21
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
09 A New Plan
Steve Jablonsky
1:24
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
10 Smarter Men Than We
Steve Jablonsky
2:14
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
11 Shibboleth
Steve Jablonsky
1:58
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
12 Not So Fast
Steve Jablonsky
0:47
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
13 The Last Stretch 2:29
Steve Jablonsky
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
14 Comms Online
Steve Jablonsky
1:44
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
15 Gauntlet
Steve Jablonsky
4:48
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
16 What It Takes
Steve Jablonsky
0:56
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
17 Hold the Line
Steve Jablonsky
1:36
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
18 Tower of Lightmass
Steve Jablonsky
1:47
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
19 Enemy Unveiled
Steve Jablonsky
2:27
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
20 Around the Court
Steve Jablonsky
1:43
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
21 Against All Reason
Steve Jablonsky
1:04
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
22 Forbidden Streets
Steve Jablonsky
1:34
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
23 Asset Recovery
Steve Jablonsky
0:48
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
24 Evac Zone
Steve Jablonsky
1:40
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
25 Fair and Swift
Steve Jablonsky
1:38
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
26 Ulterior Motive
Steve Jablonsky
1:08
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
27 Vantage Point
Steve Jablonsky
1:45
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
28 Taking A Stand
Steve Jablonsky
1:42
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
29 Pendulum Swings
Steve Jablonsky
1:39
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
30 Charges Dropped
Steve Jablonsky
1:49
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Gears of war Judgment
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.