نویسنده: قاسم ممتاز پنج شنبه، 23 شهریور 1396
ساعت 18:50

موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle

تعداد بازدید: 2541
5 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle

موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle

320 Kbps
کیفیت
51
تعداد ترک
Grant Kirkhop
آهنگساز
290 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:59:36
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
1. Two Worlds Collide
Grant Kirkhop
(0:48)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
2. The Adventure Begins
Grant Kirkhop
(1:38)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
3. Grand Opening
Grant Kirkhop
(1:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
4. Sunny Side Up
Grant Kirkhop
(1:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
5. Ziggies!
Grant Kirkhop
(3:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
6. A Towering View
Grant Kirkhop
(0:30)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
7. The Waterfall Puzzle
Grant Kirkhop
(2:11)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
8. Ancient Gardens
Grant Kirkhop
(3:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
9. Through the Lawns
Grant Kirkhop
(1:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
10. Hoppers!
Grant Kirkhop
(3:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
11. Mystic Battle
Grant Kirkhop
(2:52)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
12. Mystic Journey
Grant Kirkhop
(1:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
13. Mid Boss Mayhem
Grant Kirkhop
(2:38)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
14. At the Tower's Feet
Grant Kirkhop
(0:47)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
15. Huggers!
Grant Kirkhop
(2:22)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
16. Tower Tweeter
Grant Kirkhop
(2:29)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
17. Tower
Grant Kirkhop
(1:11)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
18. Tower Trouble
Grant Kirkhop
(2:09)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
19. Rabbid Kong Rumpus
Grant Kirkhop
(1:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
20. Rabbid Kong Rumble
Grant Kirkhop
(1:50)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
21. A Song of Ice and Desert
Grant Kirkhop
(2:50)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
22. In the Heat of the Battle
Grant Kirkhop
(4:27)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
23. Hot Start, Cold Finish
Grant Kirkhop
(4:18)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
24. Cold Start, Hot Finish
Grant Kirkhop
(4:20)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
25. In the Cold of the Battle
Grant Kirkhop
(4:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
26. Icicle Golem Freeze
Grant Kirkhop
(1:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
27. Icicle Golem Fracas
Grant Kirkhop
(1:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
28. Icicle Golem Finale
Grant Kirkhop
(1:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
29. Abbey Ruins
Grant Kirkhop
(4:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
30. Spooky Skirmish
Grant Kirkhop
(2:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
31. Spooky Village
Grant Kirkhop
(1:52)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
32. The Swamp Battle
Grant Kirkhop
(4:05)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
33. Lost in the Swamp
Grant Kirkhop
(3:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
34. Combat in the Cemetery
Grant Kirkhop
(2:47)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
35. A Stroll in the Cemetery
Grant Kirkhop
(2:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
36. The Phantom of the Bwahpera, Act 1
Grant Kirkhop
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
37. Phantom's Phenomena
Grant Kirkhop
(1:03)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
38. Phantom's Crescendo
Grant Kirkhop
(1:05)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
39. The Phantom of the Bwahpera, Act 3
Grant Kirkhop
(1:06)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
40. Phantom's Phortissimo
Grant Kirkhop
(1:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
41. Into the Pit
Grant Kirkhop
(2:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
42. Fahrenheit Forge
Grant Kirkhop
(3:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
43. Exploring the Mine
Grant Kirkhop
(2:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
44. Heart of Darkness
Grant Kirkhop
(2:43)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
45. Steamed up in the Factory
Grant Kirkhop
(2:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
46. Bwa Enemies!
Grant Kirkhop
(3:57)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
47. Beware Bowser
Grant Kirkhop
(2:43)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
48. The Lava Forge
Grant Kirkhop
(3:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
49. Bowser Begins
Grant Kirkhop
(2:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
50. Bowser Returns
Grant Kirkhop
(1:58)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
51. Bowser Bows Out
Grant Kirkhop
(2:03)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Mario + Rabbids Kingdom Battle
پسورد فایل ها: Bazimag.com
140.11 MB
حجم
861
تعداد دفعات دانلود
دانلود
149.13 MB
حجم
767
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.