نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 10 دی 1395
ساعت 18:58

موسیقی متن بازی Mortal Kombat X

تعداد بازدید: 18977
4.44 از 5
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X

موسیقی متن بازی Mortal Kombat X

256 Kbps
کیفیت
70
تعداد ترک
Dynamedion
آهنگساز
325 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
2:29:35
زمان کل
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-01 Mortal Kombat X Main Theme
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-02 Helicopter Fight
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-03 Destroyed City - Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-04 Destroyed City - Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-05 Destroyed City - Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-06 Shinnok's Legions ~ Among Friends
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-07 Dead Woods - Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-08 Dead Woods - Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-09 Dead Woods - Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-10 Assassination Attempt
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-11 Outworld Marketplace - Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-12 Outworld Marketplace - Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-13 Outworld Marketplace - Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-14 Lin Kuei Temple - Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-15 Lin Kuei Temple - Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-16 Lin Kuei Temple - Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-17 Target Practice
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-18 Emperor's Courtyard - Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-19 Emperor's Courtyard - Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-20 Emperor's Courtyard - Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-21 Brutal Beatdown
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-22 Finish Him!
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-23 Kuatan Jungle - Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-24 Kuatan Jungle - Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-25 Kuatan Jungle - Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-26 Krushed Rebellion
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-27 Kamouflaged
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-28 The Kove - Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-29 The Kove - Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-30 The Kove - Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-31 Brutality
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-32 Fatality
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-33 Tower
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-34 Test Your Might
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-35 Test Your Might - Fail
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-36 Test Your Might - Success
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-37 The Krypt - Dead Woods Cemetery
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-38 The Krypt - Spider Tunnels
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
1-39 The Krypt - Shao Khan's Tomb
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-01 Back in the Saddle
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-02 Krossroads - Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-03 Krossroads - Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-04 Krossroads - Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-05 It's Good to Be Back
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-06 Quan Chi's Fortress - Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-07 Quan Chi's Fortress - Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-08 Quan Chi's Fortress - Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-09 The Bounds of Friendship
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-10 Refugee Kamp - Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-11 Refugee Kamp - Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-12 Refugee Kamp - Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-13 Holding off the Army
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-14 Sky Temple - Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-15 Sky Temple - Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-16 Sky Temple - Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-17 Jinsei Chamber - Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-18 Jinsei Chamber - Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-19 Jinsei Chamber - Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-20 Results
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-21 Destroyed City (Medley Ver.)
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-22 Dead Woods (Medley Ver.)
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-22 Outworld Marketplace (Medley Ver.)
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-23 Lin Kuei Temple (Medley Ver.)
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-24 Emperor's Courtyard (Medley Ver.)
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-25 Kuatan Jungle (Medley Ver.)
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-26 The Kove (Medley Ver.)
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-27 Krossroads (Medley Ver.)
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-28 Quan Chi's Fortress (Medley Ver.)
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-29 Refugee Kamp (Medley Ver.)
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-30 Sky Temple (Medley Ver.)
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
2-31 Jinsei Chamber (Medley Ver.)
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
پسورد فایل ها: Bazimag.com
84.83 MB
حجم
2,184
تعداد دفعات دانلود
دانلود
67.39 MB
حجم
1,293
تعداد دفعات دانلود
دانلود
63.36 MB
حجم
1,189
تعداد دفعات دانلود
دانلود
110.22 MB
حجم
1,298
تعداد دفعات دانلود
دانلود
برچسب‌ها
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.