نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 20 خرداد 1392
ساعت 00:30

The Last of US OST

تعداد بازدید: 9479
5 از 5
The Last of US OST

The Last of US OST

320 Kbps
کیفیت
30
تعداد ترک
Gustavo Santaolalla
آهنگساز
103 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
55:33
زمان کل
The Last of US OST
01. The Quarantine Zone (20 Years Later)
Gustavo Santaolalla
(03:40)
The Last of US OST
02. The Hou
Gustavo Santaolalla
r (01:01)
The Last of US OST
03. The Last of Us
Gustavo Santaolalla
(03:03)
The Last of US OST
04. Forgotten Memories
Gustavo Santaolalla
(01:07)
The Last of US OST
05. The Outbreak
Gustavo Santaolalla
(01:31)
The Last of US OST
06. Vanishing Grace
Gustavo Santaolalla
(02:05)
The Last of US OST
07. The Hunters
Gustavo Santaolalla
(01:59)
The Last of US OST
08. All Gone
Gustavo Santaolalla
(01:13)
The Last of US OST
09. Vanishing Grace (Innocence)
Gustavo Santaolalla
(00:55)
The Last of US OST
10. By Any Means
Gustavo Santaolalla
(01:53)
The Last of US OST
11. The Choice
Gustavo Santaolalla
(01:42)
The Last of US OST
12. Smugglers
Gustavo Santaolalla
(01:38)
The Last of US OST
13. The Last of Us (Never Again)
Gustavo Santaolalla
(01:01)
The Last of US OST
14. The Last of Us (Goodnight)
Gustavo Santaolalla
(00:50)
The Last of US OST
15. I Know What You Are
Gustavo Santaolalla
(01:21)
The Last of US OST
16. Home
Gustavo Santaolalla
(03:07)
The Last of US OST
17. Infected
Gustavo Santaolalla
(01:16)
The Last of US OST
18. All Gone (Aftermath)
Gustavo Santaolalla
(01:04)
The Last of US OST
19. The Last of Us (A New Dawn)
Gustavo Santaolalla
(02:28)
The Last of US OST
20. All Gone (No Escape)
Gustavo Santaolalla
(02:54)
The Last of US OST
21. Vanishing Grace (Childhood)
Gustavo Santaolalla
(01:41)
The Last of US OST
22. The Path
Gustavo Santaolalla
(01:28)
The Last of US OST
23. All Gone (Alone)
Gustavo Santaolalla
(01:22)
The Last of US OST
24. Blackout
Gustavo Santaolalla
(01:38)
The Last of US OST
25. The Way It Was
Gustavo Santaolalla
(01:31)
The Last of US OST
26. Breathless
Gustavo Santaolalla
(01:24)
The Last of US OST
27. The Last of Us (You and Me)
Gustavo Santaolalla
(02:08)
The Last of US OST
28. All Gone (The Outside)
Gustavo Santaolalla
(01:57)
The Last of US OST
29. The Path (A New Beginning)
Gustavo Santaolalla
(02:46)
The Last of US OST
30. Returning(03:35)
Gustavo Santaolalla
The Last of US OST
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.