نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 21 شهریور 1394
ساعت 18:15

موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain

تعداد بازدید: 6908
5 از 5
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain

موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain

320 Kbps
کیفیت
46
تعداد ترک
Justin Burnett
آهنگساز
314 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
2:19:02
زمان کل
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
Disk 1
Justin Burnett
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
01. V Has Come To
Justin Burnett
(03:09)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
02. You Can Call Me Ishmael
Justin Burnett
(02:04)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
03. A Burning Escape
Justin Burnett
(09:06)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
04. Afghanistan's a Big Place
Justin Burnett
(02:17)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
05. Unforgiving Sands
Justin Burnett
(02:48)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
06. Kept You Waiting Huh?
Justin Burnett
(03:26)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
07. Parasites
Justin Burnett
(03:21)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
08. Allegiance Defined
Justin Burnett
(02:57)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
09. Exfiltrate the Hotzone
Justin Burnett
(01:31)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
10. I am Skull Face
Justin Burnett
(03:32)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
11. Hals's Child Unchained
Justin Burnett
(03:02)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
12. Introduction To Africa
Justin Burnett
(02:31)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
13. Encounter on the Plains
Justin Burnett
(01:58)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
14. A Factory of Death
Justin Burnett
(01:58)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
15. The Code Talker
Justin Burnett
(04:08)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
16. Metallic Archaea
Justin Burnett
(02:09)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
17. OKB Zero
Justin Burnett
(02:11)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
18. Angering Mantis
Justin Burnett
(07:02)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
19. Sahelanthropus Dominion
Justin Burnett
(06:20)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
20. Return
Justin Burnett
(02:58)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
21. Sins of the Father
Justin Burnett
(04:55)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
Disk 2
Justin Burnett
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
01. Quiet's Theme
Justin Burnett
(02:54)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
02. Ground Zeroes
Justin Burnett
(01:51)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
03. Camp Omega
Justin Burnett
(01:29)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
04. Withered Peace
Justin Burnett
(02:23)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
05. The Girl's Gone
Justin Burnett
(02:45)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
06. Bloodstained Anthem
Justin Burnett
(01:24)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
07. She's Rigged
Justin Burnett
(03:02)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
08. The Fall of Mother Base
Justin Burnett
(03:33)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
09. Drop Off
Justin Burnett
(01:20)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
10. Beautiful Mirage - An Unexpected Visitor
Justin Burnett
(04:19)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
11. On the Trail
Justin Burnett
(02:03)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
12. Steel Embers
Justin Burnett
(02:04)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
13. Infected
Justin Burnett
(04:04)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
14. Battling Armor
Justin Burnett
(05:27)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
15. Shining Lights, Even in Death
Justin Burnett
(04:04)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
16. Fortress
Justin Burnett
(02:06)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
17. Disarmament
Justin Burnett
(01:38)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
18. Swift Judgement
Justin Burnett
(01:54)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
19. Darkness Roars
Justin Burnett
(03:32)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
20. Beautiful Mirage - The Vision Fades
Justin Burnett
(01:53)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
21. Objective Complete
Justin Burnett
(01:46)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
22. African Battlecry
Justin Burnett
(02:08)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
23. Metal Gear Online
Justin Burnett
(03:27)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
24. A Phantom Pain
Justin Burnett
(04:00)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
25. Various Jingles
Justin Burnett
(00:54)
موسیقی متن بازی MGS V Phantom Pain
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
165.65 MB
حجم
1,101
تعداد دفعات دانلود
دانلود
148.76 MB
حجم
1,031
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.