نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 29 فروردين 1396
ساعت 10:09

موسیقی متن بازی Nier: Automata

تعداد بازدید: 11379
4 از 5
موسیقی متن بازی Nier: Automata

موسیقی متن بازی Nier: Automata

320 Kbps
کیفیت
62
تعداد ترک
Keiichi Okabe
آهنگساز
604 Mb
حجم دانلود
4
تعداد دیسک
4:20:18
زمان کل
موسیقی متن بازی Nier: Automata
Disc 1
Keiichi Okabe
موسیقی متن بازی Nier: Automata
01 Significance - Nothing
Keiichi Okabe
2:39
موسیقی متن بازی Nier: Automata
02 City Ruins - Rays of Light
Keiichi Okabe
6:22
موسیقی متن بازی Nier: Automata
03 Peaceful Sleep
Keiichi Okabe
6:50
موسیقی متن بازی Nier: Automata
04 Memories of Dust
Keiichi Okabe
5:29
موسیقی متن بازی Nier: Automata
05 Birth of a Wish
Keiichi Okabe
4:40
موسیقی متن بازی Nier: Automata
06 The Color of Depression
Keiichi Okabe
3:17
موسیقی متن بازی Nier: Automata
07 Amusement Park
Keiichi Okabe
6:19
موسیقی متن بازی Nier: Automata
08 A Beautiful Song
Keiichi Okabe
4:06
موسیقی متن بازی Nier: Automata
09 Voice of no Return - Guitar
Keiichi Okabe
3:51
موسیقی متن بازی Nier: Automata
10 Grandma - Destruction
Keiichi Okabe
5:31
موسیقی متن بازی Nier: Automata
11 Faltering Prayer - Dawn Breeze
Keiichi Okabe
3:12
موسیقی متن بازی Nier: Automata
12 Emil's Shop
Keiichi Okabe
5:28
موسیقی متن بازی Nier: Automata
13 Treasured Times
Keiichi Okabe
3:46
موسیقی متن بازی Nier: Automata
14 Vague Hope - Cold Rain
Keiichi Okabe
3:36
موسیقی متن بازی Nier: Automata
15 Weight of the World English Version
Keiichi Okabe
5:44
موسیقی متن بازی Nier: Automata
Disc 2
Keiichi Okabe
موسیقی متن بازی Nier: Automata
01 Significance
Keiichi Okabe
2:39
موسیقی متن بازی Nier: Automata
02 City Ruins - Shade
Keiichi Okabe
6:01
موسیقی متن بازی Nier: Automata
03 End of the Unknown
Keiichi Okabe
4:31
موسیقی متن بازی Nier: Automata
04 Voice of no Return - Normal
Keiichi Okabe
2:53
موسیقی متن بازی Nier: Automata
05 Pascal
Keiichi Okabe
4:47
موسیقی متن بازی Nier: Automata
06 Forest Kingdom
Keiichi Okabe
5:52
موسیقی متن بازی Nier: Automata
07 Dark Colossus - Kaiju
Keiichi Okabe
6:06
موسیقی متن بازی Nier: Automata
08 Copied City
Keiichi Okabe
3:59
موسیقی متن بازی Nier: Automata
09 Wretched Weaponry: Medium/Dynamic
Keiichi Okabe
7:04
موسیقی متن بازی Nier: Automata
10 Possessed by Disease
Keiichi Okabe
5:02
موسیقی متن بازی Nier: Automata
11 Broken Heart
Keiichi Okabe
3:30
موسیقی متن بازی Nier: Automata
12 Wretched Weaponry: Quiet
Keiichi Okabe
3:07
موسیقی متن بازی Nier: Automata
13 Mourning
Keiichi Okabe
4:51
موسیقی متن بازی Nier: Automata
14 Dependent Weakling
Keiichi Okabe
5:06
موسیقی متن بازی Nier: Automata
15 Weight of the World Kowaretasekainouta
Keiichi Okabe
5:44
موسیقی متن بازی Nier: Automata
Disc 3
Keiichi Okabe
موسیقی متن بازی Nier: Automata
01 Rebirth & Hope
Keiichi Okabe
0:37
موسیقی متن بازی Nier: Automata
02 War & War
Keiichi Okabe
4:32
موسیقی متن بازی Nier: Automata
03 Crumbling Lies - Front
Keiichi Okabe
3:26
موسیقی متن بازی Nier: Automata
04 Widespread Illness
Keiichi Okabe
3:18
موسیقی متن بازی Nier: Automata
05 Fortress of Lies
Keiichi Okabe
2:49
موسیقی متن بازی Nier: Automata
06 Vague Hope - Spring Rain
Keiichi Okabe
4:40
موسیقی متن بازی Nier: Automata
07 Song of the Ancients - Atonement
Keiichi Okabe
5:09
موسیقی متن بازی Nier: Automata
08 Blissful Death
Keiichi Okabe
2:36
موسیقی متن بازی Nier: Automata
09 Emil - Despair
Keiichi Okabe
4:46
موسیقی متن بازی Nier: Automata
10 Faltering Prayer - Starry Sky
Keiichi Okabe
3:44
موسیقی متن بازی Nier: Automata
11 Alien Manifestation
Keiichi Okabe
6:27
موسیقی متن بازی Nier: Automata
12 The Tower
Keiichi Okabe
7:43
موسیقی متن بازی Nier: Automata
13 Bipolar Nightmare
Keiichi Okabe
5:00
موسیقی متن بازی Nier: Automata
14 The Sound of the End
Keiichi Okabe
5:26
موسیقی متن بازی Nier: Automata
15 Weight of the World Nouveau - FR Version
Keiichi Okabe
5:47
موسیقی متن بازی Nier: Automata
16 Weight of the World the End of YoRHa
Keiichi Okabe
5:39
موسیقی متن بازی Nier: Automata
Disk 4
Keiichi Okabe
موسیقی متن بازی Nier: Automata
Hacking Tracks
Keiichi Okabe
موسیقی متن بازی Nier: Automata
01 City Ruins – Ding
Keiichi Okabe
2:12
موسیقی متن بازی Nier: Automata
02 Memories of Dust – Ding
Keiichi Okabe
2:31
موسیقی متن بازی Nier: Automata
03 Birth of a Wish – Ding
Keiichi Okabe
3:02
موسیقی متن بازی Nier: Automata
04 Amusement Park – Ding
Keiichi Okabe
2:23
موسیقی متن بازی Nier: Automata
05 A Beautiful Song – Ding
Keiichi Okabe
2:33
موسیقی متن بازی Nier: Automata
06 End of the Unknown – Ding
Keiichi Okabe
2:52
موسیقی متن بازی Nier: Automata
07 Forest Kingdom – Ding
Keiichi Okabe
2:26
موسیقی متن بازی Nier: Automata
08 Dark Colossus – Kaiju/Ding
Keiichi Okabe
2:15
موسیقی متن بازی Nier: Automata
09 Wretched Weaponry – Ding
Keiichi Okabe
3:03
موسیقی متن بازی Nier: Automata
10 Possessed by Disease – Ding
Keiichi Okabe
4:15
موسیقی متن بازی Nier: Automata
11 Dependent Weakling – Ding
Keiichi Okabe
2:40
موسیقی متن بازی Nier: Automata
12 War & War – Ding
Keiichi Okabe
2:27
موسیقی متن بازی Nier: Automata
13 Song of the Ancients – Atonement/Ding
Keiichi Okabe
3:08
موسیقی متن بازی Nier: Automata
14 The Tower – Ding
Keiichi Okabe
3:38
موسیقی متن بازی Nier: Automata
15 The Sound of the End – Ding
Keiichi Okabe
2:40
موسیقی متن بازی Nier: Automata
16 Weight of the World – Ding
Keiichi Okabe
4:02
موسیقی متن بازی Nier: Automata
پسورد فایل ها: Bazimag.com
166.16 MB
حجم
2,579
تعداد دفعات دانلود
دانلود
161.95 MB
حجم
1,745
تعداد دفعات دانلود
دانلود
167.85 MB
حجم
1,600
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.