نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 11 بهمن 1392
ساعت 12:40

Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST

تعداد بازدید: 8178
5 از 5
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST

Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST

320 Kbps
کیفیت
42
تعداد ترک
Kow Otani
آهنگساز
171 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:15:52
زمان کل
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
01. Prologue ~To the Ancient Land~ 3:27
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
02. Prohibited Art 1:53
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
03. Commandment 1:54
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
04. Black Blood 2:03
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
05. Resurrection 1:55
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
06. Sign of the Colossus 1:52
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
07. Grotesque Figures ~Battle With the Colossus~ 2:06
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
08. The Opened Way ~Battle With the Colossus~ 1:58
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
09. The End of the Battle 1:43
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
10. Idol Collapse 0:34
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
11. Green Hills 0:34
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
12. A Violent Encounter ~Battle With the Colossus~ 1:58
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
13. Revived Power ~Battle With the Colossus~ 2:19
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
14. Lakeside 0:27
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
15. Silence ~Battle With the Colossus~ 1:50
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
16. In Awe of the Power ~Battle With the Colossus~ 2:12
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
17. Wander's Death 0:46
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
18. The Farthest Land 3:23
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
19. Creeping Shadow ~Battle With the Colossus~ 1:47
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
20. A Messenger From Behind ~Battle With the Colossus~ 1:52
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
21. Counterattack ~Battle With the Colossus~ 2:04
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
22. Sky Burial 1:45
Kow Otani
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
23. A Closed-off City
Kow Otani
0:31
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
24. Liberated Guardian ~Battle With the Colossus~
Kow Otani
2:07
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
25. A Despair-filled Farewell ~Battle With the Colossus~
Kow Otani
2:13
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
26. Prayer
Kow Otani
1:52
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
27. Swift Horse
Kow Otani
1:45
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
28. Gate Watcher of the Castle Ruins ~Battle With the Colossus~
Kow Otani
2:03
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
29. Sanctuary
Kow Otani
0:32
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
30. Demise of the Ritual ~Battle With the Colossus~
Kow Otani
2:20
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
31. A Pursuer
Kow Otani
0:31
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
32. Premonition of Revival
Kow Otani
0:50
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
33. Epilogue ~Those Who Remain~
Kow Otani
7:09
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
34. Hope
Kow Otani
2:10
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
35. The Sunlit Earth
Kow Otani
1:31
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
36. Memories
Kow Otani
1:21
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
37. Wilderness
Kow Otani
0:28
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
38. Voice of the Earth
Kow Otani
0:27
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
39. Marshlands
Kow Otani
0:30
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
40. Anger
Kow Otani
1:52
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
41. Final Battle
Kow Otani
1:54
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
42. The Farthest Land (Reprise)
Kow Otani
3:21
Shadow of the Colossus - Roar of the Earth OST
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.