نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 01 مهر 1396
ساعت 15:50

موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre

تعداد بازدید: 2777
5 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre

موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre

320 Kbps
کیفیت
39
تعداد ترک
Darren Korb
آهنگساز
263 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:51:08
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
1. In the Flame
Darren Korb
(3:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
2. Downriver
Darren Korb
(0:38)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
3. Downside Ballad
Darren Korb
(4:11)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
4. Path to Glory
Darren Korb
(3:15)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
5. Life Sentence
Darren Korb
(1:46)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
6. Surviving Exile
Darren Korb
(3:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
7. Forbidden Knowledge
Darren Korb
(3:26)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
8. Moon-Touched
Darren Korb
(1:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
9. Through the Valley
Darren Korb
(3:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
10. Night Howlers
Darren Korb
(3:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
11. The Herald
Darren Korb
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
12. Mourning Song
Darren Korb
(1:13)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
13. The Eight Scribes
Darren Korb
(3:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
14. Glorious Tradition
Darren Korb
(3:23)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
15. Flutter Fly
Darren Korb
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
16. Thrash Pack
Darren Korb
(3:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
17. A Step Closer
Darren Korb
(2:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
18. Dirty Deal
Darren Korb
(3:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
19. Sinking Feeling
Darren Korb
(3:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
20. Dread Design
Darren Korb
(4:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
21. Snake Soul
Darren Korb
(1:43)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
22. Strange Voyage
Darren Korb
(4:49)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
23. Quest for Honor
Darren Korb
(1:23)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
24. Knights of the Sea
Darren Korb
(3:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
25. Vagrant Song
Darren Korb
(2:35)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
26. Shattered Lands
Darren Korb
(3:44)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
27. Talon Sheath
Darren Korb
(1:06)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
28. Sky Dance
Darren Korb
(3:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
29. Certain Plan
Darren Korb
(1:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
30. Grand Ceremony
Darren Korb
(2:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
31. To the Stars
Darren Korb
(3:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
32. The Old Ways
Darren Korb
(1:46)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
33. Never to Return
Darren Korb
(3:59)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
34. Time Passes
Darren Korb
(1:27)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
35. The Blackwagon
Darren Korb
(1:20)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
36. Rage of Demons
Darren Korb
(4:23)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
37. Will of the Scribes
Darren Korb
(2:58)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
38. New Union
Darren Korb
(2:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
39. Bound Together
Darren Korb
(6:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Pyre
پسورد فایل ها: Bazimag.com
132.51 MB
حجم
884
تعداد دفعات دانلود
دانلود
131.46 MB
حجم
916
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.