نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 29 دی 1392
ساعت 16:44

Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن

تعداد بازدید: 8714
5 از 5
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن

Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن

256 Kbps
کیفیت
40
تعداد ترک
Lorne Balfe
آهنگساز
178 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:38:27
زمان کل
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
01. Assassin's Creed III Main Theme (Wall of Sound Remix)
Lorne Balfe
(03:08)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
02. Ratonhnhaké:ton
Lorne Balfe
(02:30)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
03. The Tyrant
Lorne Balfe
(03:19)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
04. Frozen
Lorne Balfe
(02:56)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
05. Solitude
Lorne Balfe
(01:38)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
06. Frontier At Arms
Lorne Balfe
(03:19)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
07. Winter's Grasp
Lorne Balfe
(03:10)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
08. You Must Succeed
Lorne Balfe
(02:16)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
09. Seekers
Lorne Balfe
(01:28)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
10. Tracking The Prey
Lorne Balfe
(02:53)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
11. Against All Odds
Lorne Balfe
(02:35)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
12. He Is Our Beacon
Lorne Balfe
(02:00)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
13. The Betrayal
Lorne Balfe
(03:35)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
14. Swift And Silent
Lorne Balfe
(02:31)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
15. Rooftop Chase
Lorne Balfe
(02:28)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
16. Dark Alleys
Lorne Balfe
(02:06)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
17. The Key
Lorne Balfe
(02:14)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
18. Escape Artist
Lorne Balfe
(01:50)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
19. Closed City
Lorne Balfe
(02:18)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
20. Helpless
Lorne Balfe
(02:26)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
21. The Ruse
Lorne Balfe
(02:48)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
22. Nightmares
Lorne Balfe
(02:20)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
23. The Redemption
Lorne Balfe
(02:54)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
24. Fallen Warriors
Lorne Balfe
(02:34)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
25. Wolf In Sheep's Clothing
Lorne Balfe
(01:11)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
26. Taking Up Arms
Lorne Balfe
(01:39)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
27. The True Rulers
Lorne Balfe
(01:21)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
28. Risking Everything
Lorne Balfe
(02:12)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
29. Alone Against All
Lorne Balfe
(02:53)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
30. Unwavering Resolve
Lorne Balfe
(01:41)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
31. Laying Up The Trap
Lorne Balfe
(00:59)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
32. The Will To Endure
Lorne Balfe
(02:18)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
33. King Washington
Lorne Balfe
(03:36)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
34. Ghost Trail
Lorne Balfe
(02:30)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
35. Duel At Dawn
Lorne Balfe
(02:17)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
36. Man With The Wolf Hood
Lorne Balfe
(02:23)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
37. The Betrayal (Alternate Version)
Lorne Balfe
(03:34)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
38. The Redemption (Alternate Version)
Lorne Balfe
(02:54)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
39. King Washington (Alternate Version)
Lorne Balfe
(03:37)
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
40. King Washington (Revisited Version) (01:48)
Lorne Balfe
Assassin's Creed III Tyranny of King Washington موسیقی متن
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
برچسب‌ها
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.