نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 28 مرداد 1393
ساعت 00:06

دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time

تعداد بازدید: 16989
4.57 از 5
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time

دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time

320 Kbps
کیفیت
67
تعداد ترک
Peter Mcconnell
آهنگساز
502 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
3:18:41
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
1. Main Theme
Peter Mcconnell
(00:21)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
2. Front Yard (Classic)
Peter Mcconnell
(06:21)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
3. Front Yard (Classic) THE ZOMBIE ATE YOUR BRAIN!!
Peter Mcconnell
(00:06)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
4. Front Yard - Reward
Peter Mcconnell
(00:03)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
5. Hey There Neighbor
Peter Mcconnell
(02:10)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
6. Time Travel
Peter Mcconnell
(00:06)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
7. Choose Your Seeds (Ancient Egypt)
Peter Mcconnell
(01:33)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
8. Ancient Egypt - Wave 1
Peter Mcconnell
(05:27)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
9. Ancient Egypt - Wave 2
Peter Mcconnell
(05:55)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
10. Ancient Egypt - Wave 3
Peter Mcconnell
(05:52)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
11. Ancient Egypt Theme
Peter Mcconnell
(09:56)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
12. Ancient Egypt - THE ZOMBIE ATE YOUR BRAIN!!
Peter Mcconnell
(00:05)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
13. World Map
Peter Mcconnell
(04:03)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
14. Choose Your Seeds (Ancient Egypt) Mini-Game
Peter Mcconnell
(00:32)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
15. Ancient Egypt - Mini-Game
Peter Mcconnell
(06:21)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
16. Choose Your Seeds (Ancient Egypt) Ultimate Battle (00:47)
Peter Mcconnell
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
17. Ancient Egypt - Ultimate Battle
Peter Mcconnell
(06:21)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
18. Choose Your Seeds (Pirate Seas)
Peter Mcconnell
(01:08)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
19. Pirate Seas - Wave 1
Peter Mcconnell
(02:29)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
20. Pirate Seas - Wave 2
Peter Mcconnell
(01:57)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
21. Pirate Seas - Wave 3
Peter Mcconnell
(02:06)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
22. Pirate Seas Theme
Peter Mcconnell
(08:12)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
23. Pirate Seas - THE ZOMBIE ATE YOUR BRAIN!!
Peter Mcconnell
(00:06)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
24. Choose Your Seeds (Pirate Seas) Mini-Game
Peter Mcconnell
(00:52)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
25. Pirate Seas - MiniGame (06:37)
Peter Mcconnell
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
26. Choose Your Seeds (Pirate Seas) Ultimate Battle
Peter Mcconnell
(00:54)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
27. Pirate Seas - Ultimate Battle
Peter Mcconnell
(06:17)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
28. Choose Your Seeds (Wild West)
Peter Mcconnell
(00:52)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
29. Wild West - Wave 1
Peter Mcconnell
(02:24)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
30. Wild West - Wave 2
Peter Mcconnell
(01:57)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
31. Wild West - Wave 3
Peter Mcconnell
(02:19)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
32. Wild West Theme (08:33)
Peter Mcconnell
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
33. Wild West THE ZOMBIE ATE YOUR BRAIN!!
Peter Mcconnell
(00:05)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
34. Choose Your Seeds (Wild West) Mini-Game
Peter Mcconnell
(00:57)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
35. Wild West - Mini-Game
Peter Mcconnell
(06:07)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
36. Choose Your Seeds (Wild West) Ultimate Battle
Peter Mcconnell
(00:48)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
37. Wild West - Ultimate Battle
Peter Mcconnell
(06:11)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
38. Pianist Zombie Theme
Peter Mcconnell
(01:32)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
39. Choose Your Seeds (Far Future)
Peter Mcconnell
(00:52)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
40. Far Future - Wave 1
Peter Mcconnell
(02:09)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
41. Far Future - Wave 2
Peter Mcconnell
(02:16)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
42. Far Future - Wave 3
Peter Mcconnell
(02:23)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
43. Far Future Theme
Peter Mcconnell
(08:08)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
44. Far Future - THE ZOMBIE ATE YOUR BRAIN!!
Peter Mcconnell
(00:11)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
45. Choose Your Seeds (Far Future) Mini-Game
Peter Mcconnell
(00:52)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
46. Far Future - Mini-Game
Peter Mcconnell
(06:14)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
47. Choose Your Seeds (Far Future) Ultimate Battle
Peter Mcconnell
(01:09)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
48. Far Future - Ultimate Battle (05:59)
Peter Mcconnell
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
49. Disco-tron 3000 Theme
Peter Mcconnell
(01:24)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
50. Party Piсatas
Peter Mcconnell
(01:23)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
51. Seсor Piсata
Peter Mcconnell
(01:36)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
52. Your Reward is...
Peter Mcconnell
(01:27)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
53. Greetings, This is Dr. Zomboss Speaking
Peter Mcconnell
(01:23)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
54. Dr. ZomBoss (Ancient Egypt) Intro
Peter Mcconnell
(00:05)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
55. Dr. ZomBoss (Pirate Seas) Intro
Peter Mcconnell
(00:06)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
56. Dr. ZomBoss (Wild West) Intro
Peter Mcconnell
(00:05)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
57. Dr. ZomBoss Fight - Wave 1
Peter Mcconnell
(02:00)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
58. Dr. ZomBoss Fight - Wave 2
Peter Mcconnell
(02:22)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
59. Dr. ZomBoss Fight - Wave 3
Peter Mcconnell
(02:27)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
60. Dr. ZomBoss Fight
Peter Mcconnell
(06:03)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
61. Ancient Egypt - Reward
Peter Mcconnell
(00:07)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
62. Pirate Seas - Reward
Peter Mcconnell
(00:06)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
63. Wild West - Reward
Peter Mcconnell
(00:06)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
64. Far Future - Reward
Peter Mcconnell
(00:05)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
65. Kung-Fu World Theme (04:17)
Peter Mcconnell
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
66. Zen Garden
Peter Mcconnell
(21:24)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
67. Credits Zombie Time!
Peter Mcconnell
(03:05)
دانلود موسیقی متن بازی Plants vs Zombies 2 : It's About time
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.