نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 06 مرداد 1391
ساعت 02:23

The Elder scrolls V : Skyrim OST

تعداد بازدید: 9518
4.2 از 5
The Elder scrolls V : Skyrim OST

The Elder scrolls V : Skyrim OST

128 Kbps
کیفیت
53
تعداد ترک
Jeremy Soule
آهنگساز
58 Mb + 51 Mb + 50.5 Mb + 60.2 Mb
حجم دانلود
4
تعداد دیسک
3:38:02
زمان کل
The Elder scrolls V : Skyrim OST
Disc 1
Jeremy Soule
The Elder scrolls V : Skyrim OST
1. Dragonborn
Jeremy Soule
3:58
The Elder scrolls V : Skyrim OST
2. Awake
Jeremy Soule
1:35
The Elder scrolls V : Skyrim OST
3. From Past to Present
Jeremy Soule
5:06
The Elder scrolls V : Skyrim OST
4. Unbroken Road
Jeremy Soule
6:26
The Elder scrolls V : Skyrim OST
5. Ancient Stones
Jeremy Soule
4:48
The Elder scrolls V : Skyrim OST
6. The City Gates
Jeremy Soule
3:48
The Elder scrolls V : Skyrim OST
7. Silent Footsteps
Jeremy Soule
2:53
The Elder scrolls V : Skyrim OST
8. Dragonsreach
Jeremy Soule
2:23
The Elder scrolls V : Skyrim OST
9. Tooth and Claw
Jeremy Soule
1:51
The Elder scrolls V : Skyrim OST
10. Under an Ancient Sun
Jeremy Soule
3:44
The Elder scrolls V : Skyrim OST
11. Death or Sovngarde
Jeremy Soule
3:02
The Elder scrolls V : Skyrim OST
12. Masser
Jeremy Soule
6:06
The Elder scrolls V : Skyrim OST
13. Distant Horizons
Jeremy Soule
3:55
The Elder scrolls V : Skyrim OST
14. Dawn
Jeremy Soule
4:00
The Elder scrolls V : Skyrim OST
15. The Jerall Mountains
Jeremy Soule
3:22
The Elder scrolls V : Skyrim OST
16. Steel on Steel
Jeremy Soule
1:45
The Elder scrolls V : Skyrim OST
17. Secunda
Jeremy Soule
2:05
The Elder scrolls V : Skyrim OST
18. Imperial Throne
Jeremy Soule
2:23
The Elder scrolls V : Skyrim OST
Disc 2
Jeremy Soule
The Elder scrolls V : Skyrim OST
1. Frostfall
Jeremy Soule
3:28
The Elder scrolls V : Skyrim OST
2. Night without Stars
Jeremy Soule
0:43
The Elder scrolls V : Skyrim OST
3. Into Darkness
Jeremy Soule
2:55
The Elder scrolls V : Skyrim OST
4. Kyne's Peace
Jeremy Soule
3:52
The Elder scrolls V : Skyrim OST
5. Unbound
Jeremy Soule
1:35
The Elder scrolls V : Skyrim OST
6. Far Horizons
Jeremy Soule
5:33
The Elder scrolls V : Skyrim OST
7. A Winter's Tale
Jeremy Soule
3:22
The Elder scrolls V : Skyrim OST
8. The Bannered Mare
Jeremy Soule
2:30
The Elder scrolls V : Skyrim OST
9. The Streets of Whiterun
Jeremy Soule
4:07
The Elder scrolls V : Skyrim OST
10. One They Fear
Jeremy Soule
3:16
The Elder scrolls V : Skyrim OST
11. The White River
Jeremy Soule
3:31
The Elder scrolls V : Skyrim OST
12. Silence Unbroken
Jeremy Soule
2:24
The Elder scrolls V : Skyrim OST
13. Standing Stones
Jeremy Soule
6:39
The Elder scrolls V : Skyrim OST
14. Beneath the Ice
Jeremy Soule
4:16
The Elder scrolls V : Skyrim OST
15. Tundra
Jeremy Soule
3:52
The Elder scrolls V : Skyrim OST
16. Journey's End
Jeremy Soule
4:10
The Elder scrolls V : Skyrim OST
Disc 3
Jeremy Soule
The Elder scrolls V : Skyrim OST
1. Before the Storm
Jeremy Soule
1:09
The Elder scrolls V : Skyrim OST
2. A Chance Meeting
Jeremy Soule
3:12
The Elder scrolls V : Skyrim OST
3. Out of the Cold
Jeremy Soule
3:04
The Elder scrolls V : Skyrim OST
4. Around the Fire
Jeremy Soule
3:12
The Elder scrolls V : Skyrim OST
5. Shadows and Echoes
Jeremy Soule
2:21
The Elder scrolls V : Skyrim OST
6. Caught off Guard
Jeremy Soule
1:13
The Elder scrolls V : Skyrim OST
7. Aurora
Jeremy Soule
7:23
The Elder scrolls V : Skyrim OST
8. Blood and Steel
Jeremy Soule
2:12
The Elder scrolls V : Skyrim OST
9. Towers and Shadows
Jeremy Soule
2:24
The Elder scrolls V : Skyrim OST
10. Seven Thousand Steps
Jeremy Soule
1:08
The Elder scrolls V : Skyrim OST
11. Solitude
Jeremy Soule
2:12
The Elder scrolls V : Skyrim OST
12. Watch the Skies
Jeremy Soule
2:23
The Elder scrolls V : Skyrim OST
13. The Gathering Storm
Jeremy Soule
2:55
The Elder scrolls V : Skyrim OST
14. Sky Above, Voice Within
Jeremy Soule
3:59
The Elder scrolls V : Skyrim OST
15. Death in the Darkness 2:38
Jeremy Soule
The Elder scrolls V : Skyrim OST
16. Shattered Shields
Jeremy Soule
2:40
The Elder scrolls V : Skyrim OST
17. Sovngarde
Jeremy Soule
3:38
The Elder scrolls V : Skyrim OST
18. Wind Guide You
Jeremy Soule
9:05
The Elder scrolls V : Skyrim OST
Disc 4
Jeremy Soule
The Elder scrolls V : Skyrim OST
Skyrim Atmospheres
Jeremy Soule
42:35
The Elder scrolls V : Skyrim OST
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
58 Mb
حجم
1,382
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.