نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 08 تیر 1394
ساعت 15:17

موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1

تعداد بازدید: 12388
4.42 از 5
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1

موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1

320 Kbps
کیفیت
27
تعداد ترک
Nick Arundel
آهنگساز
123 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:07:37
زمان کل
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
01. Main Theme
Nick Arundel
(02:23)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
02. How it Happened
Nick Arundel
(03:29)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
03. Evening the Odds
Nick Arundel
(03:41)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
04. Nature Always Wins
Nick Arundel
(02:34)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
05. Pursuit
Nick Arundel
(03:48)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
06. Clock Tower
Nick Arundel
(01:20)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
07. Invasion
Nick Arundel
(02:51)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
08. Remnants
Nick Arundel
(06:42)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
09. Scum, Criminals and Worse
Nick Arundel
(01:31)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
10. Gunrunner
Nick Arundel
(02:29)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
11. On the Hunt
Nick Arundel
(03:01)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
12. Vendetta
Nick Arundel
(01:45)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
13. Allegiance
Nick Arundel
(01:34)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
14. Nowhere to Run
Nick Arundel
(01:34)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
15. Lost Soul
Nick Arundel
(01:50)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
16. Trauma
Nick Arundel
(02:15)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
17. Dark Skies
Nick Arundel
(03:28)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
18. Guardian
Nick Arundel
(03:30)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
19. Insurgency
Nick Arundel
(02:05)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
20. Bodycount
Nick Arundel
(04:07)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
21. The Chamber
Nick Arundel
(01:12)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
22. Fear Within
Nick Arundel
(02:01)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
23. Inner Demon
Nick Arundel
(02:02)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
24. Darkest Knight
Nick Arundel
(01:14)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
25. Batman: Arkham Knight Soundtrack - All Who Follow You
Nick Arundel
(02:30)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
26. Contigency
Nick Arundel
(01:37)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
27. Crowd Control
Nick Arundel
(01:14)
موسیقی متن بازی Batman Arkham Knight Vol.1
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
1.31 MB
حجم
1,527
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.