نویسنده: قاسم ممتاز چهارشنبه، 31 خرداد 1391
ساعت 00:12

موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops

تعداد بازدید: 23048
4.19 از 5
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops

موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops

128 Kbps
کیفیت
30
تعداد ترک
آهنگساز
89.5
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:37:13
زمان کل
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
01 Cube One
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
02 Eagle Claw (Part 1)
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
03 Mac-V
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
04 Blackbird
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
05 Pegasus
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
06 Dwarka
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
07 Melville
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
08 Crash
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
09 Commies
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
10 Hard Target
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
11 The Wall
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
12 Virus
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
13 Invictus
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
14 Foe
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
15 Beheaded
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
16 Resurrection
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
17 Pentagon
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
18 Albion
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
19 Eagle Claw (Part 2)
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
20 Panthers
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
21 Flaming Dart
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
22 Delirious
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
23 Drexel
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
24 Anvil
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
25 Revenge
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
26 Punch Through
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
27 Deviant
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
28 Bendz
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
29 Rooftops
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
30 Epilogue
name
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops
پسورد فایل ها: Bazimag.com
15 مگابایت
حجم
4,792
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.