نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 06 تیر 1391
ساعت 00:47

موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare

تعداد بازدید: 19650
4 از 5
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare

موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare

128 Kbps
کیفیت
61
تعداد ترک
Harry Gregson-Williams
آهنگساز
74 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:22:36
زمان کل
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Airlift_Deploy_v1.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Airlift_Nuke_v1.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Airlift_Start_v16.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Airplane_alt_v2b.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
ambush_standoff.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Armada_Start_v10.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
blackout_hurry.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
blackout_nightvision.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
BogA_Shantytown_v5.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
BogA_Tankdefense_v1.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
BogA_Victory_v12.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Cargoship_Approach_v22.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Cargoship_Escape_v7.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Cargoship_Flyaway_v16.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Coup_BSection_v2.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Coup_Intro_v38.mp3 3 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Gameshell_v10.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
ICBM_Launch_v6.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
ICBM_Tension2_v18.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Jeepride_Chase_v9.mp3 3 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
jeepride_defense_v4.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Jeepride_Rescue_v15.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Jeepride_Showdown_v21.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
killhouse_price.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
launch_a_action.mp3 3 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Launch_B_Count_01.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Launch_B_Count_02.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Launch_B_Count_03.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Launch_B_Count_04.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Launch_B_Count_05.mp3 3 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
maintheme_a.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
maintheme_tension_loop.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
main_theme_b_v2.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_spawn_opfor.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_spawn_russia.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_spawn_sas.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_spawn_usa.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_suspense_01.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_suspense_02.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_suspense_03.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_suspense_04.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_suspense_05.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_time_lose.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_time_win.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_victory_opfor.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_victory_sas.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_victory_usa.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Scoutsniper_Abandoned_v10.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Scoutsniper_Dash_v4.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Scoutsniper_Deadpool_v1.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Scoutsniper_Pripyat_v6.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Scoutsniper_Surrounded_v7.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Sniperescape_Exchange_v6.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Sniperescape_Run_v3.mp3 2 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Villagedefend_Direstraits_v3.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Villagedefend_Vanguards_v1.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mp_victory_soviet.mp3 0 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
Silentmovie_Special.mp3 1 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
mx_griggs_deep_hard.mp3 3 Mb
Harry Gregson-Williams
موسیقی متن بازی Call of Duty 4: Modern warfare
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
50 Mb
حجم
3,018
تعداد دفعات دانلود
دانلود
25 Mb
حجم
2,032
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
محتوای بیشتر در این بخش: « Halo Reach OST Halo 3 OST »
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.