نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 13 مرداد 1391
ساعت 18:05

Kingdoms of Amalur OST

تعداد بازدید: 7595
5 از 5
Kingdoms of Amalur OST

Kingdoms of Amalur OST

160 Kbps
کیفیت
35
تعداد ترک
Grant Kirkhope
آهنگساز
80.7 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:11:39
زمان کل
Kingdoms of Amalur OST
01. Reckoning Main Theme
Grant Kirkhope
[2:00]
Kingdoms of Amalur OST
02. The Age of Arcana
Grant Kirkhope
[1:54]
Kingdoms of Amalur OST
03. Dead’s Dead
Grant Kirkhope
[2:26]
Kingdoms of Amalur OST
04. Well of Souls
Grant Kirkhope
[0:54]
Kingdoms of Amalur OST
05. Troll
Grant Kirkhope
[2:3
Kingdoms of Amalur OST
06. Dalentarth [4:09]
Grant Kirkhope
Kingdoms of Amalur OST
07. House of Ballads
Grant Kirkhope
[0:39]
Kingdoms of Amalur OST
08. Warsworn
Grant Kirkhope
[0:37]
Kingdoms of Amalur OST
09. Mines and Caves
Grant Kirkhope
[3:34]
Kingdoms of Amalur OST
10. Gardens of Ysa
Grant Kirkhope
[0:46]
Kingdoms of Amalur OST
11. Niskaru
Grant Kirkhope
[2:15]
Kingdoms of Amalur OST
12. Titarion
Grant Kirkhope
[1:51]
Kingdoms of Amalur OST
13. The Plains of Erathell
Grant Kirkhope
[4:00]
Kingdoms of Amalur OST
14. Scholia Arcana
Grant Kirkhope
[0:39]
Kingdoms of Amalur OST
15. Rathir
Grant Kirkhope
[0:45]
Kingdoms of Amalur OST
16. Fight!
Grant Kirkhope
[2:19]
Kingdoms of Amalur OST
17. Detyre
Grant Kirkhope
[4:03]
Kingdoms of Amalur OST
18. House of Valour
Grant Kirkhope
[0:20]
Kingdoms of Amalur OST
19. Adessa
Grant Kirkhope
[0:45]
Kingdoms of Amalur OST
20. The Erathi Ruins
Grant Kirkhope
[3:38]
Kingdoms of Amalur OST
21. Conflict
Grant Kirkhope
[2:10]
Kingdoms of Amalur OST
22. The Ships
Grant Kirkhope
[1:08]
Kingdoms of Amalur OST
23. Mel Senshir
Grant Kirkhope
[0:28]
Kingdoms of Amalur OST
24. To War
Grant Kirkhope
[0:49]
Kingdoms of Amalur OST
25. The Strongholds
Grant Kirkhope
[3:37]
Kingdoms of Amalur OST
26. Balor
Grant Kirkhope
[2:42]
Kingdoms of Amalur OST
27. It Ends Here
Grant Kirkhope
[1:30]
Kingdoms of Amalur OST
28. Klurikon
Grant Kirkhope
[3:37]
Kingdoms of Amalur OST
29. House of Sorrows
Grant Kirkhope
[0:55]
Kingdoms of Amalur OST
30. Fae Hollows
Grant Kirkhope
[3:36]
Kingdoms of Amalur OST
31. Alabastra
Grant Kirkhope
[3:17]
Kingdoms of Amalur OST
32. Bhaile
Grant Kirkhope
[0:35]
Kingdoms of Amalur OST
33. Gadflow
Grant Kirkhope
[2:13]
Kingdoms of Amalur OST
34. Heart of Amethyn
Grant Kirkhope
[2:28]
Kingdoms of Amalur OST
35. Tirnoch
Grant Kirkhope
[2:27]
Kingdoms of Amalur OST
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.