نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 18 دی 1396
ساعت 11:24

موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2

تعداد بازدید: 3722
4 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2

موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2

256 Kbps
کیفیت
58
تعداد ترک
Toru Minegishi
آهنگساز
257 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
2:38:55
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
1. Match Introduction
Toru Minegishi
(0:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
2. Tutorial
Toru Minegishi
(1:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
3. Tutorial (Testfire Version)
Toru Minegishi
(2:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
4. Inkoming! / Wet Floor
Toru Minegishi
(2:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
5. Endolphin Surge / Wet Floor
Toru Minegishi
(3:09)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
6. Dont Slip! / Wet Floor
Toru Minegishi
(3:50)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
7. Undertow / Wet Floor
Toru Minegishi
(2:38)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
8. Rip Entry / Wet Floor
Toru Minegishi
(2:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
9. Now or Never! / Wet Floor
Toru Minegishi
(1:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
10. Turf Master / Wet Floor
Toru Minegishi
(1:44)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
11. Ink Another Day / Wet Floor
Toru Minegishi
(2:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
12. Entering Inkopolis
Toru Minegishi
(0:51)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
13. Inkopolis Square – First Time Entering the City
Toru Minegishi
(1:22)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
14. Inkopolis Square (Deca Tower)
Toru Minegishi
(3:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
15. Inkopolis Square (Crust Bucket)
Toru Minegishi
(2:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
16. Inkopolis Square (Squid Beats 2)
Toru Minegishi
(2:52)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
17. Inkopolis Square (Theme 1)
Toru Minegishi
(2:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
18. Inkopolis Square (Theme 2)
Toru Minegishi
(1:52)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
19. Inkopolis Square (Theme 3)
Toru Minegishi
(2:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
20. Inkopolis Square (Vs Arcade Mode)
Toru Minegishi
(3:11)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
21. Lobby
Toru Minegishi
(2:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
22. Ika Jamaica 2
Toru Minegishi
(2:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
23. New You
Toru Minegishi
(4:51)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
24. Inkopolis Square News / Off the Hook
Toru Minegishi
(2:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
25. Color Pulse / Off the Hook
Toru Minegishi
(2:18)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
26. Splatfest – Theme announcement
Toru Minegishi
(0:20)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
27. Ebb & Flow / Off the Hook
Toru Minegishi
(3:53)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
28. Acid Hues / Off the Hook
Toru Minegishi
(3:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
29. Muck Warfare / Off the Hook
Toru Minegishi
(3:27)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
30. Now or Never! (Splatfest Version) / Off the Hook
Toru Minegishi
(1:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
31. Fest Zest / Off the Hook
Toru Minegishi
(3:50)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
32. Partys Over / Off the Hook
Toru Minegishi
(2:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
33. Salmon Run Entrance
Toru Minegishi
(1:59)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
34. Happy Little Workers / Grizzco Industries
Toru Minegishi
(3:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
35. Tutorial (Salmon Run)
Toru Minegishi
(4:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
36. Match Introduction (Salmon Run)
Toru Minegishi
(0:15)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
37. Deluge Dirge / ω-3
Toru Minegishi
(2:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
38. Fishing Frenzy / ω-3
Toru Minegishi
(3:44)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
39. Ever Further / Grizzco Industries
Toru Minegishi
(1:48)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
40. Bomb Rush Blush / Callie
Toru Minegishi
(3:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
41. Tide Goes Out / Marie
Toru Minegishi
(3:11)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
42. Dubble Bath
Toru Minegishi
(2:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
43. The Shoal
Toru Minegishi
(3:20)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
44. Low Tide
Toru Minegishi
(2:46)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
45. Octo Canyon / Turquoise October
Toru Minegishi
(3:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
46. Octo Eight-Step / Turquoise October
Toru Minegishi
(2:29)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
47. The Girl from Inkopolis / Turquoise October
Toru Minegishi
(3:45)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
48. Buoyant Boogie / Turquoise October
Toru Minegishi
(4:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
49. Shooting Starfish / Turquoise October
Toru Minegishi
(3:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
50. Boss Introduction
Toru Minegishi
(0:24)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
51. Octarmaments / Turquoise October
Toru Minegishi
(4:03)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
52. Bomb Rush Blush / DJ Octavio feat. Callie
Toru Minegishi
(6:01)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
53. Tidal Rush / DJ Octavio feat. Callie vs. Marie
Toru Minegishi
(4:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
54. Spicy Calamari Inkantation / Squid Sisters
Toru Minegishi
(3:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
55. Fresh Start / Squid Sisters
Toru Minegishi
(3:59)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
56. Inkoming (Trailer Switch Presentation Ver.) / Wet Floor
Toru Minegishi
(2:52)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
57. Single Player Trailer Song
Toru Minegishi
(2:57)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
58. Grizzco Industries Promo
Toru Minegishi
(0:50)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Splatoon 2
پسورد فایل ها: Bazimag.com
115 MB
حجم
922
تعداد دفعات دانلود
دانلود
141.34 MB
حجم
913
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.