نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 21 مهر 1393
ساعت 20:39

دانلود موسیقی متن بازی NIER

تعداد بازدید: 6790
0 از 5
دانلود موسیقی متن بازی NIER

دانلود موسیقی متن بازی NIER

320 Kbps
کیفیت
43
تعداد ترک
Takafumi Nishimura
آهنگساز
337 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
2:35:01
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی NIER
Disk 1
Takafumi Nishimura
دانلود موسیقی متن بازی NIER
01 Snow in Summer
Takafumi Nishimura
4:59
دانلود موسیقی متن بازی NIER
02 Hills of Radiant Wind
Takafumi Nishimura
2:53
دانلود موسیقی متن بازی NIER
03 The Incomplete Stone
Takafumi Nishimura
4:42
دانلود موسیقی متن بازی NIER
04 Blu-bird
Takafumi Nishimura
2:40
دانلود موسیقی متن بازی NIER
05 Cold Steel Coffin
Takafumi Nishimura
3:26
دانلود موسیقی متن بازی NIER
06 Grandma
Takafumi Nishimura
3:40
دانلود موسیقی متن بازی NIER
07 Song of the Ancients / Devola
Takafumi Nishimura
3:05
دانلود موسیقی متن بازی NIER
08 The Wretched Automatons
Takafumi Nishimura
4:48
دانلود موسیقی متن بازی NIER
09 City of Commerce
Takafumi Nishimura
2:18
دانلود موسیقی متن بازی NIER
10 Song of the Ancients / Popola 3:04
Takafumi Nishimura
دانلود موسیقی متن بازی NIER
11 The Prestigious Mask
Takafumi Nishimura
2:26
دانلود موسیقی متن بازی NIER
12 Temple of Drifting Sands
Takafumi Nishimura
4:03
دانلود موسیقی متن بازی NIER
13 Gods Bound by Rules
Takafumi Nishimura
4:38
دانلود موسیقی متن بازی NIER
14 The Ultimate Weapon
Takafumi Nishimura
4:55
دانلود موسیقی متن بازی NIER
15 Deep Crimson Foe
Takafumi Nishimura
2:21
دانلود موسیقی متن بازی NIER
16 Dispossession / Piano Ver.
Takafumi Nishimura
2:40
دانلود موسیقی متن بازی NIER
17 Dispossession / Strings Ver.
Takafumi Nishimura
2:14
دانلود موسیقی متن بازی NIER
18 Dispossession / Pluck Ver.
Takafumi Nishimura
2:57
دانلود موسیقی متن بازی NIER
19 Dispossession / Music Box Ver.
Takafumi Nishimura
1:34
دانلود موسیقی متن بازی NIER
20 Yonah / Piano Ver.
Takafumi Nishimura
2:53
دانلود موسیقی متن بازی NIER
21 Yonah / Strings Ver.
Takafumi Nishimura
3:06
دانلود موسیقی متن بازی NIER
22 Yonah / Pluck Ver. 1
Takafumi Nishimura
2:39
دانلود موسیقی متن بازی NIER
23 Yonah / Pluck Ver. 2
Takafumi Nishimura
1:57
دانلود موسیقی متن بازی NIER
Disk 2
Takafumi Nishimura
دانلود موسیقی متن بازی NIER
01 The Dark Colossus Destroys All
Takafumi Nishimura
3:03
دانلود موسیقی متن بازی NIER
02 Song of the Ancients / Hollow Dreams
Takafumi Nishimura
2:41
دانلود موسیقی متن بازی NIER
03 Kaine / Salvation
Takafumi Nishimura
3:03
دانلود موسیقی متن بازی NIER
04 Kaine / Escape
Takafumi Nishimura
3:07
دانلود موسیقی متن بازی NIER
05 His Dream
Takafumi Nishimura
1:57
دانلود موسیقی متن بازی NIER
06 This Dream
Takafumi Nishimura
1:56
دانلود موسیقی متن بازی NIER
07 Repose
Takafumi Nishimura
2:40
دانلود موسیقی متن بازی NIER
08 The Lost Forest
Takafumi Nishimura
2:58
دانلود موسیقی متن بازی NIER
09 Song of the Ancients / Fate
Takafumi Nishimura
5:17
دانلود موسیقی متن بازی NIER
10 Shadowlord's Castle / Memory
Takafumi Nishimura
2:50
دانلود موسیقی متن بازی NIER
11 Dance of the Evanescent
Takafumi Nishimura
0:54
دانلود موسیقی متن بازی NIER
12 Shadowlord's Castle / Roar
Takafumi Nishimura
4:14
دانلود موسیقی متن بازی NIER
13 Emil / Karma
Takafumi Nishimura
3:22
دانلود موسیقی متن بازی NIER
14 Emil / Sacrifice
Takafumi Nishimura
3:27
دانلود موسیقی متن بازی NIER
15 Shadowlord
Takafumi Nishimura
5:25
دانلود موسیقی متن بازی NIER
16 Ashes of Dreams / New
Takafumi Nishimura
6:18
دانلود موسیقی متن بازی NIER
17 Ashes of Dreams / Nouveau
Takafumi Nishimura
5:47
دانلود موسیقی متن بازی NIER
18 Ashes of Dreams / Nuadhaich
Takafumi Nishimura
5:47
دانلود موسیقی متن بازی NIER
19 Ashes of Dreams / Aratanaru
Takafumi Nishimura
6:29
دانلود موسیقی متن بازی NIER
20 Shadowlord -White-note remix 4:56
Takafumi Nishimura
دانلود موسیقی متن بازی NIER
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.