نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 06 مرداد 1391
ساعت 01:28

Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی

تعداد بازدید: 10609
4 از 5
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی

Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی

128 Kbps
کیفیت
44
تعداد ترک
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
آهنگساز
109 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
2:01:46
زمان کل
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
Disc 1
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
1. Nate's Theme 3.0
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(1:48)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
2. Atlantis of the Sands
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:33)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
3. The Setup
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:29)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
4. Small Beginnings
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:16)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
5. Bazaar Brawl
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:49)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
6. The Settlement
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:59)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
7. Badlands
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:44)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
8. As Above, So Below
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:05)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
9. Iram of the Pillars
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:58)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
10. Arachnophobia
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:05)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
11. The London Underground
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:25)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
12. Mind Games
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:53)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
13. Sink or Swim
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:06)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
14. The Empty Quarter
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:24)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
15. Boarding Party
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:04)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
16. Second-Story Work
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:06)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
17. Maritime Malfeasance
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:35)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
18. Drake's Return
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:43)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
19. Shootout
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:37)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
20. Oh No Chateau
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:46)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
21. Science and Magic
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:04)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
22. Museum Bust
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(4:46)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
23. Searching for Sully
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:18)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
24. The Caravan
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:18)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
25. Pursuit
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:54)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
26. Something Better
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:33)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
Disc 2
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
1. East End Boys
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:50)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
2. Marlowe, I Presume?
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:23)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
3. Cruisin' for a Bruisin'
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:03)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
4. The Rub' al Khali
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:05)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
5. The Streets of Ubar
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:04)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
6. Reckless - Powerplay (Thorn Remix)
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:28)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
7. Secret Order
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:39)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
8. Marlowe's Revenge
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(1:58)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
9. Dreamers of the Day
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:50)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
10. Science and Magic - Powerplay (Buresh Remix)
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:20)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
11. Ambushed
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:26)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
12. Abducted
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:15)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
13. Reckless
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:00)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
14. A Plane to Catch
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(1:18)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
15. Nowhere to Run
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:50)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
16. The Streets of Yemen
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:04)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
17. Stowaway
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(2:32)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
18. Iram of the Pillars - Powerplay (Bricker Remix)
Greg Edmonson Azam Ali Clint Bajakian
(3:06)
Uncharted III :Drakes deception موسیقی متن و آهنگ‌های بازی
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.