نویسنده: قاسم ممتاز چهارشنبه، 18 اسفند 1395
ساعت 17:24

موسیقی متن بازی Halo Wars 2

تعداد بازدید: 3893
5 از 5
موسیقی متن بازی Halo Wars 2

موسیقی متن بازی Halo Wars 2

320 Kbps
کیفیت
38
تعداد ترک
Gordy Haab
آهنگساز
281 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
2:00:28
زمان کل
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
01. Recommissioned
Gordy Haab
[01:58]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
02. Barren
Gordy Haab
[03:18]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
03. Isabel's Awakening
Gordy Haab
[03:37]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
04. Antediluvian
Gordy Haab
[03:16]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
05. Amethyst
Gordy Haab
[02:14]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
06. Arise, Goodbye
Gordy Haab
[04:40]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
07. Symbiotic
Gordy Haab
[03:08]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
08. The Banishing
Gordy Haab
[06:01]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
09. Run Little Demons
Gordy Haab
[02:18]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
10. It's Done
Gordy Haab
[05:52]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
11. Bon Voyage, Bon Chance
Gordy Haab
[02:50]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
12. Empathy
Gordy Haab
[01:59]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
13. Infamy
Gordy Haab
[03:04]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
14. Heads Up Display
Gordy Haab
[03:21]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
15. Steel Hand, Gloves Off
Gordy Haab
[02:44]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
16. Abolition
Gordy Haab
[03:09]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
17. Catastrophic Failure
Gordy Haab
[04:00]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
18. Demonslayer
Gordy Haab
[03:08]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
19. Excision
Gordy Haab
[03:13]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
20. Inscision
Gordy Haab
[02:08]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
21. Non-Euclidean
Gordy Haab
[00:59]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
22. Cratered
Gordy Haab
[02:32]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
23. Scorched Earth
Gordy Haab
[02:21]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
24. Simulacra
Gordy Haab
[02:06]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
25. Tactical Error
Gordy Haab
[02:12]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
26. Strategic Feint
Gordy Haab
[04:13]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
27. Gambit
Gordy Haab
[04:16]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
28. Calculated Risk
Gordy Haab
[02:20]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
29. Collateral Harm
Gordy Haab
[04:25]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
30. Fog of War
Gordy Haab
[04:21]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
31. Battle Aspect
Gordy Haab
[02:26]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
32. Singular Vision
Gordy Haab
[02:02]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
33. Pinch Maneuver
Gordy Haab
[02:38]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
34. Last Stand
Gordy Haab
[02:15]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
35. Energy Efficient
Gordy Haab
[04:30]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
36. Dug In
Gordy Haab
[04:05]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
37. Bivouacked
Gordy Haab
[02:21]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
38. Legitimate Strategy
Gordy Haab
[04:09]
موسیقی متن بازی Halo Wars 2
پسورد فایل ها: Bazimag.com
141.89 MB
حجم
1,089
تعداد دفعات دانلود
دانلود
139.66 MB
حجم
1,030
تعداد دفعات دانلود
دانلود
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.