نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 19 بهمن 1392
ساعت 16:21

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins

تعداد بازدید: 11291
4.25 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins

320 Kbps
کیفیت
31
تعداد ترک
Christopher Drake
آهنگساز
141 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:01:52
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
01. Arkham Origins Main Titles (02:52)
Christopher Drake
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
02. The Night Before Christmas (02:07)
Christopher Drake
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
03. Black Mask Escapes (00:47)
Christopher Drake
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
04. Killer Croc (02:03)
Christopher Drake
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
05. Croc Arrest (01:01)
Christopher Drake
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
06. Batwing Storm Damage (00:39)
Christopher Drake
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
07. Assassins (02:41)
Christopher Drake
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
08. Weapons Deal (01:04)
Christopher Drake
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
09. The Final Offer (01:32)
Christopher Drake
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
10. Deathstroke (04:06)
Christopher Drake
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
11. Winter Comes to Gotham
Christopher Drake
(02:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
12. Carol of the Bells (Joker's Theme)
Christopher Drake
(01:29)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
13. G.C.P.D.
Christopher Drake
(02:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
14. Can't You Just Play Along?
Christopher Drake
(02:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
15. Merchant Bank Escape
Christopher Drake
(01:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
16. Copperhead
Christopher Drake
(01:30)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
17. Hallucinations
Christopher Drake
(02:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
18. Snake in a Box
Christopher Drake
(00:40)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
19. Night Patrol
Christopher Drake
(02:03)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
20. Gotham City Royal Hotel
Christopher Drake
(01:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
21. Bane
Christopher Drake
(02:29)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
22. Why Would You Save…me?
Christopher Drake
(01:28)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
23. The Thieving Magpie
Christopher Drake
(02:01)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
24. The Bridge
Christopher Drake
(01:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
25. Firefly
Christopher Drake
(06:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
26. I Have Left Enough Life in Him for Some Final Words...If You Hurry
Christopher Drake
(01:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
27. Allies
Christopher Drake
(03:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
28. Electric Chair (01:40)
Christopher Drake
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
29. One of Us Will Die
Christopher Drake
(01:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
30. Shadow of the Bat
Christopher Drake
(02:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
31. Arkham Origins End Titles
Christopher Drake
(01:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
32. Arkham Origins Suite
Christopher Drake
(02:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Batman Arkham Origins
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.