نویسنده: قاسم ممتاز چهارشنبه، 18 اسفند 1395
ساعت 09:20

موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

تعداد بازدید: 8048
3.8 از 5
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

320 Kbps
کیفیت
36
تعداد ترک
Alain Johannes
آهنگساز
237 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:40:54
زمان کل
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
01. Wildlands
Alain Johannes
(4:05)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
02. Night Encounters
Alain Johannes
(5:35)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
03. Koani Salt Flats
Alain Johannes
(0:53)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
04. Hunting La Santera
Alain Johannes
(3:25)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
05. From Rancho Sabala to Barvechos
Alain Johannes
(3:55)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
06. On the Move
Alain Johannes
(1:54)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
07. Rest at Montuyoc Alpha
Alain Johannes
(2:08)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
08. Protecting Pantoja
Alain Johannes
(2:22)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
09. Sunrise
Alain Johannes
(0:44)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
10. Fragile Peace
Alain Johannes
(3:49)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
11. Assault on MOB Jaguar
Alain Johannes
(3:48)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
12. Take a Break
Alain Johannes
(4:23)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
13. Chopper Fight
Alain Johannes
(3:03)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
14. Sneaky Approach
Alain Johannes
(2:11)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
15. Yuri y Polito's Love Nest
Alain Johannes
(3:09)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
16. Culta Village
Alain Johannes
(1:15)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
17. Tailing Carlos
Alain Johannes
(5:54)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
18. Defensive Position
Alain Johannes
(2:15)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
19. El Mercado de Las Brujas
Alain Johannes
(2:12)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
20. Inca Road
Alain Johannes
(3:08)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
21. Finding Pozolero
Alain Johannes
(3:02)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
22. End of the Road
Alain Johannes
(2:53)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
23. Pucara Ruins
Alain Johannes
(2:41)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
24. Approaching Rosario
Alain Johannes
(3:48)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
25. Pichtacos Mines
Alain Johannes
(3:31)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
26. Quiet Morning
Alain Johannes
(0:47)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
27. Throwing Lead
Alain Johannes
(2:24)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
28. Unidad Patrol
Alain Johannes
(3:04)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
29. Chullpa's Ruins
Alain Johannes
(2:49)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
30. Santa Blanca Check Point
Alain Johannes
(3:21)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
31. La Carcel del Pueblo
Alain Johannes
(2:00)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
32. Over San Mateo
Alain Johannes
(2:37)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
33. San Miguel Ruins
Alain Johannes
(1:52)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
34. Setting Sun
Alain Johannes
(0:45)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
35. Catch Me if You Can
Alain Johannes
(2:48)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
36. Broken Bolivia
Alain Johannes
(2:22)
موسیقی متن بازی Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
پسورد فایل ها: Bazimag.com
128.2 MB
حجم
1,878
تعداد دفعات دانلود
دانلود
108.04 MB
حجم
1,636
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.