نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 19 آبان 1394
ساعت 00:57

موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate

تعداد بازدید: 13713
4.08 از 5
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate

موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate

320 Kbps
کیفیت
36
تعداد ترک
Austin Wintory
آهنگساز
200 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:25:06
زمان کل
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
1. Bloodlines
Austin Wintory
(01:53)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
2. London Is Waiting
Austin Wintory
(02:45)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
3. The Dance Begins
Austin Wintory
(02:03)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
4. Peace and I Are Strangers Grown
Austin Wintory
(01:44)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
5. Soothing Syrup
Austin Wintory
(03:23)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
6. Give Me the Cure
Austin Wintory
(02:01)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
7. Danza Alla Daggers
Austin Wintory
(03:10)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
8. The Churning Seas of London
Austin Wintory
(01:59)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
9. Its Business, Mr. Frye
Austin Wintory
(02:47)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
10. The Late Pearl Attaway
Austin Wintory
(01:35)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
11. Everyone Has a Price
Austin Wintory
(01:45)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
12. Destructions Our Delight
Austin Wintory
(01:41)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
13. Waltzing on Rooftops and Cobblestones
Austin Wintory
(04:51)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
14. Cathedrals of Steel
Austin Wintory
(02:03)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
15. Youve Stolen Your Last Shilling
Austin Wintory
(01:37)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
16. The Tale of Twopenny
Austin Wintory
(01:43)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
17. Top Hats and Sword Canes
Austin Wintory
(01:42)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
18. Men Have Become Monsters
Austin Wintory
(02:13)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
19. The Assassin Two-Step
Austin Wintory
(01:46)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
20. Too Dreadful a Practice for this Open Air
Austin Wintory
(01:40)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
21. Take Your Bow, Knave
Austin Wintory
(03:40)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
22. Feasting on a Lord
Austin Wintory
(01:47)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
23. A Ballet of Blades
Austin Wintory
(02:23)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
24. Great Minds Against Themselves Conspire
Austin Wintory
(01:23)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
25. A Gauntlet Scherzo
Austin Wintory
(03:16)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
26. London Will Soon Be Rid of Your Chaos
Austin Wintory
(02:11)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
27. Darling, What a Night
Austin Wintory
(02:53)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
28. Jokes Jokes Jokes
Austin Wintory
(01:17)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
29. Hooded Allegro Vivace
Austin Wintory
(02:57)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
30. For Those We Loved
Austin Wintory
(02:03)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
31. Death Is Now a Welcome Guest
Austin Wintory
(02:03)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
32. Bloody Presto Con Brio
Austin Wintory
(03:25)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
33. So Much for a House Call
Austin Wintory
(01:42)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
34. I Would Have Created a Paradise
Austin Wintory
(05:17)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
35. Underground
Austin Wintory
(03:16)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
36. Family
Austin Wintory
(01:56)
موسیقی متن بازی Assassins Creed Syndicate
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.