نویسنده: قاسم ممتاز پنج شنبه، 24 مهر 1393
ساعت 15:29

دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel

تعداد بازدید: 8125
1 از 5
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel

دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel

320 Kbps
کیفیت
31
تعداد ترک
Jesper Kyd
آهنگساز
236 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:49:41
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
01. SpaceStation
Jesper Kyd
(02:51)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
02. Into The Void
Jesper Kyd
(03:25)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
03. Habitat
Jesper Kyd
(04:46)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
04. Persistent Impulse
Jesper Kyd
(01:44)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
05. Beyond The Biodome
Jesper Kyd
(03:27)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
06. Lunar Surface
Jesper Kyd
(03:22)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
07. Celestial Spaceport
Jesper Kyd
(02:07)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
08. Helio
Jesper Kyd
(03:20)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
09. System Interference
Jesper Kyd
(02:01)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
10. Arrival
Jesper Kyd
(03:27)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
11. Orbiter
Jesper Kyd
(02:05)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
12. Full State Feedback
Jesper Kyd
(02:29)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
13. Mooncore
Jesper Kyd
(05:25)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
14. Eridian Traps (02:44)
Jesper Kyd
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
15. Beyond The Biodome (Pleasure Dome Mix)
Jesper Kyd
(03:30)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
16. Lunar Surface (Extended Mix)
Jesper Kyd
(05:18)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
17. Crisis Star Ambient
Jesper Kyd
(04:19)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
18. Crisis Star Combat
Jesper Kyd
(02:31)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
19. Outlands
Jesper Kyd
(04:58)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
20. Pity's Fall
Jesper Kyd
(06:29)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
21. Fenrir Industrial Facility Ambient
Jesper Kyd
(03:31)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
22. Fenrir Industrial Facility Combat
Jesper Kyd
(02:47)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
23. Fenrir Robotic Facility (03:34)
Jesper Kyd
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
24. Abandoned Training Facility
Jesper Kyd
(04:47)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
25. Research And Development Ambient
Jesper Kyd
(03:07)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
26. Research And Development Combat
Jesper Kyd
(03:16)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
27. Hyperion Hub Of Heroism
Jesper Kyd
(03:30)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
28. Jack's Office
Jesper Kyd
(04:12)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
29. Veins Of Helios
Jesper Kyd
(04:14)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
30. Vorago Solitude Ambient
Jesper Kyd
(03:17)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
31. Vorago Solitude Combat
Jesper Kyd
(02:52)
دانلود موسیقی متن بازی Borderlands The Pre-Sequel
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
 • Registered
  آفلاین
  عضویت: آبان 1393
  نظرها: 4
  تشکر: 0
  تشکرشده: 0
  کنسول‌های بازی:

  سلام
  آره هر احتمال رو هزار بار تکرار کردم رو هر کدوم از فایل ها همش ارور میده آماتورم نیستم که بلد نباشم دقیقا Mb-Empire.com رو کوچیک بزرگ با پسوند بون پسوند اصلا هیچکدوم باز نمیشن . اورو زیر مال یکی از مجموعه هاست :


  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 05. Coasting.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 06. Vanishing Point.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 07. Traces.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 01. Old Friends.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 02. Stained Glass.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 03. Forecast.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 04. The Spine (feat. Ashley Barrett).mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 14. Apex Beat.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 08. Water Wall.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 09. Cut Apart.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 10. In Circles.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 11. Gold Leaf.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 12. Heightmap.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 13. Dormant.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 19. Tangent.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 20. Signals (feat. Ashley Barrett).mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 21. Impossible.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 15. Gateless.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 16. Sandbox.mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 17. We All Become (feat. Ashley Barrett).mp3. Corrupt file or wrong password.
  ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 18. Interlace.mp3. Corrupt file or wrong password.

 • Super Admin
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 2207
  تشکر: 1015
  تشکرشده: 1219
  پروفایل psn: Sir-Ghas
  رتبه لیدربرد psn: 112
  کنسول‌های بازی:
  در پاسخ به: riddick
  سلام آره هر احتمال رو هزار بار تکرار کردم رو هر کدوم از فایل ها همش ارور میده آماتورم نیستم که بلد نباشم دقیقا Mb-Empire.com رو کوچیک بزرگ با پسوند بون پسوند اصلا هیچکدوم باز نمیشن . اورو زیر مال یکی از مجموعه هاست : ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 05. Coasting.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 06. Vanishing Point.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 07. Traces.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 01. Old Friends.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 02. Stained Glass.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 03. Forecast.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P1.rar: Checksum error in the encrypted file 04. The Spine (feat. Ashley Barrett).mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 14. Apex Beat.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 08. Water Wall.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 09. Cut Apart.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 10. In Circles.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 11. Gold Leaf.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 12. Heightmap.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P2.rar: Checksum error in the encrypted file 13. Dormant.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 19. Tangent.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 20. Signals (feat. Ashley Barrett).mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 21. Impossible.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 15. Gateless.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 16. Sandbox.mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 17. We All Become (feat. Ashley Barrett).mp3. Corrupt file or wrong password. ! D:\soundtrack\Mb-Empire Transistor OST P3.rar: Checksum error in the encrypted file 18. Interlace.mp3. Corrupt file or wrong password.

  سلام مجدد بر شما
  برادرم من همین الان transistor رو دانلود کردم و با همین پسورد اکسترکت شد . می تونم بپرسم حجم فایلی که دانلود کردید چقدر هست ؟منظورم به عنوان مثال حجم پارت اول از موسیقی متن بازی transistor هست .
  و اینکه لطف کنید برای هر موسیقی متن اگر مشکلی دارید داخل مطلب خود اون مشکلتون رو ارسال کنید . ممنونم .

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: آبان 1393
  نظرها: 4
  تشکر: 0
  تشکرشده: 0
  کنسول‌های بازی:

  بابا بخدا هیچکدوم از پسورد ها کار نمیکنن این همه دانلود کردم هزار باره دارم پسورد میزنم اهه

 • Super Admin
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 2207
  تشکر: 1015
  تشکرشده: 1219
  پروفایل psn: Sir-Ghas
  رتبه لیدربرد psn: 112
  کنسول‌های بازی:
  در پاسخ به: riddick
  بابا بخدا هیچکدوم از پسورد ها کار نمیکنن این همه دانلود کردم هزار باره دارم پسورد میزنم اهه

  من برادرم هر 5 مورد رو دانلود و اکسترکت کردم و همشون با این پسورد به خوبی کار میکنن . با توجه به اینکه پسورد ها به صورت اتوماتیک به فایل ها اضافه میشن احتمال خطا بسیار پائین هست . از همین پسورد که در نظر قبلی قرار دادم و قبل از لیست موسیقی ها هم داخل مطلب نوشته شده استفاده کنید فایل ها تون اکسترکت میشن .

 • Super Admin
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 2207
  تشکر: 1015
  تشکرشده: 1219
  پروفایل psn: Sir-Ghas
  رتبه لیدربرد psn: 112
  کنسول‌های بازی:
  در پاسخ به: riddick
  بابا بخدا هیچکدوم از پسورد ها کار نمیکنن این همه دانلود کردم هزار باره دارم پسورد میزنم اهه

  سلام بر شما
  کدوم فایل مشکل پسورد داره برادرم ؟ پسورد رو Mb-Empire.com می نویسید دیگه ؟

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 151
  تشکر: 52
  تشکرشده: 90
  پروفایل psn: Odoseus
  رتبه لیدربرد psn: 14
  کنسول‌های بازی:
  در پاسخ به: riddick
  بابا بخدا هیچکدوم از پسورد ها کار نمیکنن این همه دانلود کردم هزار باره دارم پسورد میزنم اهه

  عجیبه باید کار کنه، به کوچیک و بزرگ بودن حروف توجه کردید که درست وارد بشه ؟

لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.