نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 31 تیر 1391
ساعت 23:03

دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders

تعداد بازدید: 11101
3.8 از 5
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders

دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders

128 Kbps
کیفیت
36
تعداد ترک
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
آهنگساز
68.3 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
1:15:01
زمان کل
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
01. Darksiders Theme
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
02. Battle with Silitha
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
03. Strange Moment
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
04. Battle with Straga
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
05. Eden
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
06. Flight Path
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
07. Battle with the Stygian
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
08. Demon Scourge
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
09. Echo Gorge
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
10. Keeping Pace
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
11. Shadow Realm
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
12. Battle with Greaver
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
13. The Catacombs
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
14. Epic Moment
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
15. Empowered
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
16. Earth Caller
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
17. Heads Will Roll
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
18. Nex Sacramentum
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
19. Battle with Tiamat
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
20. The Cathedral
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
21. Undead On Arrival
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
22. Chaos Eater
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
23. Death To All Enemies
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
24. The Council
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
25. Light Combat
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
26. Flight Over Ruined Eden
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
27. In Prophecy
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
28. Mayhem
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
29. Prison Break
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
30. Rescue Ruin
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
31. Vulgrim
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
32. Battle with Abaddon
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
33. War's Theme
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
34. Well of Souls
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
35. Uriel
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
36. End Credits
Cris Velasco Mike Reagan Scott Morton
دانلود موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Darksiders
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
18 مگابایت
حجم
2,260
تعداد دفعات دانلود
دانلود
18 مگابایت
حجم
1,600
تعداد دفعات دانلود
دانلود
15 مگابایت
حجم
1,568
تعداد دفعات دانلود
دانلود
18 مگابایت
حجم
1,566
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.