نویسنده: قاسم ممتاز چهارشنبه، 16 مهر 1393
ساعت 17:24

دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor

تعداد بازدید: 10160
4 از 5
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor

دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor

320 Kbps
کیفیت
47
تعداد ترک
Nathan Grigg
آهنگساز
160 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:33:52
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
1. The Gravewalker
Nathan Grigg
(02:22)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
2. He Has Returned to Mordor
Nathan Grigg
(00:48)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
3. Talion Awakens
Nathan Grigg
(00:51)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
4. A Perfect Swing for Killing Chickens
Nathan Grigg
(01:01)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
5. Attack on the Gate
Nathan Grigg
(01:32)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
6. Ioreth
Nathan Grigg
(01:34)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
7. Stealth Is My Only Advantage
Nathan Grigg
(01:39)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
8. The Black Hand Wants Him Alive
Nathan Grigg
(00:37)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
9. Family Killings / Banished From Death
Nathan Grigg
(03:02)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
10. An Easy Mistake to Fix
Nathan Grigg
(01:42)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
11. Ratbag
Nathan Grigg
(01:06)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
12. Military Genius
Nathan Grigg
(01:42)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
13. The Ruins
Nathan Grigg
(01:28)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
14. Warchief I
Nathan Grigg
(01:37)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
15. Gollum
Nathan Grigg
(01:29)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
16. The Caragors
Nathan Grigg
(01:03)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
17. Celebrimbor
Nathan Grigg
(01:31)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
18. The Ghûls / Bright Master / Hirgon
Nathan Grigg
(03:12)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
19. Internment Camp
Nathan Grigg
(01:28)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
20. Finding Eryn
Nathan Grigg
(01:03)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
21. The Gorthaur
Nathan Grigg
(01:33)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
22. You Have Sealed Their Doom
Nathan Grigg
(01:15)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
23. Sacrilege
Nathan Grigg
(01:15)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
24. The Hammer
Nathan Grigg
(01:34)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
25. The Hammer Falls / Lithariel
Nathan Grigg
(02:03)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
26. Queen of the Shore
Nathan Grigg
(01:17)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
27. Fort Morn
Nathan Grigg
(01:31)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
28. Warchief II
Nathan Grigg
(01:31)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
29. The Beast Hunter
Nathan Grigg
(01:14)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
30. Caragor Riding
Nathan Grigg
(01:20)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
31. Riding the Graug
Nathan Grigg
(01:03)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
32. Saruman Revealed
Nathan Grigg
(02:42)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
33. Warchief III
Nathan Grigg
(01:25)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
34. Torvin and the Mighty Graug
Nathan Grigg
(02:23)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
35. Núrnen Fishery
Nathan Grigg
(01:36)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
36. The Rescue
Nathan Grigg
(01:08)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
37. I Don't Belong Here
Nathan Grigg
(01:14)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
38. Barad Núrn
Nathan Grigg
(01:29)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
39. The Nemesis
Nathan Grigg
(01:35)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
40. The Curse
Nathan Grigg
(02:37)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
41. The Tower
Nathan Grigg
(01:36)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
42. This Was Your Doing
Nathan Grigg
(00:51)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
43. Ashes / The Bright Lord / The Precious is Ours
Nathan Grigg
(02:52)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
44. The Black Hand's Gift
Nathan Grigg
(02:07)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
45. Sealed Together in Death
Nathan Grigg
(00:52)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
46. Could You Really Rest?
Nathan Grigg
(01:20)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
47. The Gravewalker (closing credits re-mix)
Nathan Grigg
(01:23)
دانلود موسیقی متن بازی Middle Earth Shadow of Mordor
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.