نویسنده: قاسم ممتاز پنج شنبه، 30 خرداد 1392
ساعت 00:44

Double Dragon Neon موسیقی متن بازی

تعداد بازدید: 8343
0 از 5
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی

Double Dragon Neon موسیقی متن بازی

256 Kbps
کیفیت
45
تعداد ترک
Jake Kaufman
آهنگساز
136 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:15:16
زمان کل
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
01. Title Theme
Jake Kaufman
(03:16)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
02. Mission Bumper
Jake Kaufman
(01:18)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
03. City Streets 1 (Double Dragon 1 - Mission 1)
Jake Kaufman
(03:15)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
04. City Streets 2 (Mango Tango - Neon Jungle)
Jake Kaufman
(03:34)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
05. Boss - Skullmageddon
Jake Kaufman
(02:36)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
06. Mission Complete
Jake Kaufman
(00:07)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
07. Level Select
Jake Kaufman
(00:45)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
08. Space Dojo 1 (Double Dragon 1 - Mission 2)
Jake Kaufman
(03:25)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
09. Space Dojo 2 (Billy and the Breakers - Firebird)
Jake Kaufman
(03:47)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
10. Boss - Mecha Biker
Jake Kaufman
(02:18)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
11. The Tapesmith
Jake Kaufman
(01:33)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
12. Countryside 1
Jake Kaufman
(03:25)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
13. Countryside 2 (Lee Brothers - Glad I Am)
Jake Kaufman
(03:33)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
14. Boss - Giant Tank
Jake Kaufman
(02:34)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
15. Marian's Theme
Jake Kaufman
(01:19)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
16. Continue Screen
Jake Kaufman
(00:35)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
17. Lab 1 (Double Dragon 2 - Mission 1)
Jake Kaufman
(03:33)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
18. Lab 2 (Pick Yourself Up and Dance)
Jake Kaufman
(03:44)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
19. Boss - Marian II
Jake Kaufman
(03:00)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
20. Tube Ride (Double Dragon 1 - Palace)
Jake Kaufman
(02:20)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
21. Shopkeeper's Theme
Jake Kaufman
(01:33)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
22. Ghost Forest
Jake Kaufman
(03:23)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
23. Final Palace
Jake Kaufman
(03:42)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
24. Boss - Giga Skullmageddon
Jake Kaufman
(02:34)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
25. End Credits (Dared to Dream)
Jake Kaufman
(03:32)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
26. Mixtape - Absorb
Jake Kaufman
(00:25)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
27. Mixtape - Alternating Dash (Bro Dozer)
Jake Kaufman
(00:43)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
28. Mixtape - Balance
Jake Kaufman
(00:44)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
29. Mixtape - Bomb Toss
Jake Kaufman
(00:45)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
30. Mixtape - Desperation
Jake Kaufman
(00:43)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
31. Mixtape - Fireball
Jake Kaufman
(00:21)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
32. Mixtape - Healing Touch
Jake Kaufman
(00:29)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
33. Mixtape - Knee Drop
Jake Kaufman
(00:26)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
34. Mixtape - Lightning
Jake Kaufman
(00:29)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
35. Mixtape - Magic Gambit
Jake Kaufman
(00:26)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
36. Mixtape - One Inch Punch
Jake Kaufman
(00:25)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
37. Mixtape - Power Gambit
Jake Kaufman
(00:31)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
38. Mixtape - Rage
Jake Kaufman
(00:29)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
39. Mixtape - Sine Knife Swarm (Dragon Swarm)
Jake Kaufman
(00:20)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
40. Mixtape - Song Snatch
Jake Kaufman
(00:24)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
41. Mixtape - Spin Kick
Jake Kaufman
(00:24)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
42. Mixtape - Stunner
Jake Kaufman
(00:45)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
43. Mixtape - Successive Strikes
Jake Kaufman
(00:19)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
44. Mixtape - Training Wheels
Jake Kaufman
(00:37)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
45. Mixtape - Weapons Up
Jake Kaufman
(00:25)
Double Dragon Neon موسیقی متن بازی
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
40 مگابایت
حجم
915
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
برچسب‌ها
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.