نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 18 فروردين 1397
ساعت 12:18

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)

تعداد بازدید: 39746
4.48 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)

320 Kbps
کیفیت
31
تعداد ترک
DAN ROMER
آهنگساز
190 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:24:43
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
1. Now That This Old World Is Ending
DAN ROMER
(3:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
2. Our Country Made a Promise
DAN ROMER
(3:12)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
3. You Cannot Trust a Liar
DAN ROMER
(2:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
4. Free of All Desire
DAN ROMER
(3:37)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
5. The Lights Will All Go Out
DAN ROMER
(2:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
6. The Shackles I Wore
DAN ROMER
(3:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
7. In The Forest Hides a Light
DAN ROMER
(1:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
8. The Devil’s Friends Hide in the Dark
DAN ROMER
(3:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
9. Step into the Garden
DAN ROMER
(2:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
10. Their Thrones Become Electric Chairs
DAN ROMER
(3:12)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
11. They Won’t Get Past the Gate
DAN ROMER
(1:54)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
12. When the Morning Light Shines In
DAN ROMER
(3:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
13. Come Wisdom and Come Fire
DAN ROMER
(3:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
14. In Holy Water There Can Be No Tears
DAN ROMER
(3:20)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
15. His Soul Was Free from Sin
DAN ROMER
(3:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
16. I Must Protect My Place
DAN ROMER
(1:41)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
17. See and Wait
DAN ROMER
(3:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
18. Can’t Be Touched or Be Seen
DAN ROMER
(1:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
19. The Strong Don’t Cry
DAN ROMER
(4:28)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
20. Safe and Sound
DAN ROMER
(2:06)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
21. My Soul Couldn’t Laugh
DAN ROMER
(3:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
22. They Can Never Smoke Us Out
DAN ROMER
(2:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
23. The Time Has Come for Judgment
DAN ROMER
(2:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
24. My Heart Never Loved
DAN ROMER
(1:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
25. Bold and Brave
DAN ROMER
(2:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
26. They Finally Meet Their Fate
DAN ROMER
(2:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
27. As Long as We Can Fight
DAN ROMER
(1:52)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
28. If the Nightime Lasts Forever
DAN ROMER
(2:51)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
29. Take Heed Young Heathen
DAN ROMER
(5:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
30. The Blessing Just Takes Minutes
DAN ROMER
(3:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
31. A New One Begins
DAN ROMER
(2:03)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Far Cry 5 (فارکرای 5)
پسورد فایل ها: Bazimag.com
190 MB
حجم
8,545
تعداد دفعات دانلود
دانلود
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.