نویسنده: قاسم ممتاز چهارشنبه، 10 آبان 1396
ساعت 16:12

موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins

تعداد بازدید: 25343
4.57 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins

موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins

320 Kbps
کیفیت
27
تعداد ترک
Sarah Schachner
آهنگساز
176 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:12:00
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
1. Assassin
Sarah Schachner
(3:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
2. Return of the Medjay
Sarah Schachner
(2:31)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
3. Bayek of Siwa
Sarah Schachner
(2:35)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
4. The Shimmering Sands
Sarah Schachner
(3:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
5. The Battle of Krokodilopolis
Sarah Schachner
(2:30)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
6. The Tongueless Land
Sarah Schachner
(3:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
7. Legions of Blood
Sarah Schachner
(2:38)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
8. Dead Kings and Living Gods
Sarah Schachner
(3:20)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
9. Fire in the Duat
Sarah Schachner
(3:18)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
10. Born of the Sun
Sarah Schachner
(2:38)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
11. Winds of Cyrene
Sarah Schachner
(4:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
12. I Walk on Your Water
Sarah Schachner
(3:09)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
13. The Order of Ancients
Sarah Schachner
(1:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
14. Nomads of the White Desert
Sarah Schachner
(2:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
15. Be My Eyes
Sarah Schachner
(1:49)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
16. The Cracked Wall
Sarah Schachner
(1:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
17. The Alexandrian Pleiad
Sarah Schachner
(3:44)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
18. Desert Delirium
Sarah Schachner
(1:57)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
19. Apep
Sarah Schachner
(2:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
20. Across the Dunes
Sarah Schachner
(2:34)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
21. The Last Medjay
Sarah Schachner
(2:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
22. Chthonic Invasion
Sarah Schachner
(1:45)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
23. A Divided Land
Sarah Schachner
(2:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
24. Ptolemy
Sarah Schachner
(2:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
25. The Hyena’s Fire
Sarah Schachner
(2:51)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
26. Moonlight on the Nile
Sarah Schachner
(1:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
27. Ezio
Sarah Schachner
(2:24)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Assassin's Creed Origins
پسورد فایل ها: Bazimag.com
176.05 MB
حجم
6,541
تعداد دفعات دانلود
دانلود
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.