نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 24 آبان 1392
ساعت 13:06

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2

تعداد بازدید: 8059
3 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2

320 Kbps
کیفیت
23
تعداد ترک
Cris Velasco
آهنگساز
161 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:11:14
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
01. Cris Velasco & Sascha Dikiciyan - Ascent
Cris Velasco
(4:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
02. Jesper Kyd - Ash
Cris Velasco
(1:48)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
03. Jesper Kyd - Caverns
Cris Velasco
(2:21)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
04. Jesper Kyd - Glacial
Cris Velasco
(2:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
05. Cris Velasco & Sascha Dikiciyan - Crater Lake
Cris Velasco
(2:27)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
06. Cris Velasco & Sascha Dikiciyan - Dam Interior
Cris Velasco
(2:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
07. Jesper Kyd - Dam Top
Cris Velasco
(3:06)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
08. Jesper Kyd - Fyrestone
Cris Velasco
(3:03)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
09. Cris Velasco & Sascha Dikiciyan - Hyperion
Cris Velasco
(3:23)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
10. Jesper Kyd - Ice
Cris Velasco
(3:29)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
11. Jesper Kyd - Interlude Combat
Cris Velasco
(2:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
12. Jesper Kyd - Interlude Ambient
Cris Velasco
(2:38)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
13. Cris Velasco & Sascha Dikiciyan - Lynchwood
Cris Velasco
(3:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
14. Cris Velasco & Sascha Dikiciyan - Lynchwood Sheriff Combat
Cris Velasco
(3:52)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
15. Jesper Kyd - Main Menu
Cris Velasco
(3:42)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
16. Cris Velasco & Sascha Dikiciyan - Jack Final Boss
Cris Velasco
(3:38)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
17. Jesper Kyd - Pandora Park
Cris Velasco
(2:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
18. Jesper Kyd - Sanctuary
Cris Velasco
(3:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
19. Raison Varner - Bandit Slaughter
Cris Velasco
(3:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
20. Jesper Kyd - The Fridge
Cris Velasco
(2:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
21. Cris Velasco & Sascha Dikiciyan - Tundra Express
Cris Velasco
(4:06)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
22. Cris Velasco & Sascha Dikiciyan - Warrior Boss
Cris Velasco
(3:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
23. Cris Velasco & Sascha Dikiciyan - Vog Fight
Cris Velasco
(3:30)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Borderlands 2
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
36 مگابایت
حجم
1,695
تعداد دفعات دانلود
دانلود
40 مگابایت
حجم
1,674
تعداد دفعات دانلود
دانلود
46 مگابایت
حجم
1,656
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.