نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 22 مهر 1396
ساعت 15:13

موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2

تعداد بازدید: 14228
4.67 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2

موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2

320 Kbps
کیفیت
55
تعداد ترک
Masatoshi Yanagi
آهنگساز
380 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
2:37:22
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
1. Where It All Begins
Masatoshi Yanagi
(2:47)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
2. Into the Flame
Masatoshi Yanagi
(1:47)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
3. Fallen
Masatoshi Yanagi
(2:50)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
4. An Opportunity
Masatoshi Yanagi
(2:51)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
5. Entering Stem
Masatoshi Yanagi
(2:01)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
6. A Memory
Masatoshi Yanagi
(1:39)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
7. Serenade for Strings in C Major, Op.48
Masatoshi Yanagi
(3:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
8. The Artist and the Gallery
Masatoshi Yanagi
(3:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
9. Guardian Chase
Masatoshi Yanagi
(2:39)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
10. The Lost
Masatoshi Yanagi
(3:11)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
11. Welcome to Union
Masatoshi Yanagi
(3:09)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
12. A Moment of Respite
Masatoshi Yanagi
(1:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
13. Union’s Falling Apart
Masatoshi Yanagi
(0:34)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
14. Spotted
Masatoshi Yanagi
(2:07)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
15. Tredwell Trucking
Masatoshi Yanagi
(2:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
16. Roaming the Streets
Masatoshi Yanagi
(3:27)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
17. The Artist’s Domain
Masatoshi Yanagi
(2:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
18. Fight with the Guardian
Masatoshi Yanagi
(2:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
19. Deeper into Madness
Masatoshi Yanagi
(4:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
20. Meet My Beautiful Obscura
Masatoshi Yanagi
(2:18)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
21. Slipped Through My Fingers
Masatoshi Yanagi
(2:15)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
22. Psychoplasm
Masatoshi Yanagi
(3:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
23. Anima
Masatoshi Yanagi
(2:06)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
24. Agony on Display
Masatoshi Yanagi
(3:26)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
25. A Bouquet of Flesh and Blood
Masatoshi Yanagi
(3:13)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
26. Aperture Watches
Masatoshi Yanagi
(3:46)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
27. Your Death Will Be My Art
Masatoshi Yanagi
(4:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
28. One Final Photo
Masatoshi Yanagi
(2:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
29. Another Evil
Masatoshi Yanagi
(2:27)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
30. Theodore’s Disciples
Masatoshi Yanagi
(1:43)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
31. My Followers Call Me Father Theodore
Masatoshi Yanagi
(2:48)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
32. Hold Your Ground
Masatoshi Yanagi
(2:29)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
33. Sneaking Through the Forest
Masatoshi Yanagi
(2:07)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
34. Unspeakable Things
Masatoshi Yanagi
(3:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
35. The Harbinger
Masatoshi Yanagi
(2:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
36. The Bottomless Pit
Masatoshi Yanagi
(2:51)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
37. Pulled into the Abyss
Masatoshi Yanagi
(1:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
38. You Have to Stay Strong
Masatoshi Yanagi
(4:13)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
39. Through the Flames of Hell
Masatoshi Yanagi
(3:46)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
40. Climbing the Stronghold
Masatoshi Yanagi
(3:15)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
41. Facing Your Fears
Masatoshi Yanagi
(2:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
42. The Evil Within
Masatoshi Yanagi
(6:37)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
43. The Power of the Core Is Mine
Masatoshi Yanagi
(1:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
44. Remains of Union
Masatoshi Yanagi
(2:48)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
45. I Told You to Leave
Masatoshi Yanagi
(1:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
46. Making Your Way Home
Masatoshi Yanagi
(5:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
47. We Can Be a Family Again
Masatoshi Yanagi
(1:44)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
48. The Matriarch
Masatoshi Yanagi
(4:03)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
49. I Hope She’s Safe
Masatoshi Yanagi
(1:34)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
50. Prepare for Extraction
Masatoshi Yanagi
(2:38)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
51. Sacrifice
Masatoshi Yanagi
(4:15)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
52. An End to All of This
Masatoshi Yanagi
(4:24)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
53. Is It Finally over?
Masatoshi Yanagi
(3:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
54. Clair De Lune
Masatoshi Yanagi
(1:31)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
55. Ordinary World
Masatoshi Yanagi
(4:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی The Evil Within 2
پسورد فایل ها: Bazimag.com
177.35 Mb
حجم
2,206
تعداد دفعات دانلود
دانلود
202.41 Mb
حجم
1,644
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.