نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 21 آبان 1396
ساعت 19:59

موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II

تعداد بازدید: 8541
5 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II

موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II

320 Kbps
کیفیت
36
تعداد ترک
Borislav Slavov
آهنگساز
257 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:53:20
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
01. Divinity – Original Sin 2 (Main Theme)
Borislav Slavov
(3:39)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
02. Mead, Gold and Blood (Ifan’s Theme)
Borislav Slavov
(2:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
03. Symphony of the Void
Borislav Slavov
(3:29)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
04. Rivellon
Borislav Slavov
(2:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
05. Welcome to Fort Joy
Borislav Slavov
(2:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
06. A Single Drop of Magic
Borislav Slavov
(3:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
07. Reflections from the Past
Borislav Slavov
(2:43)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
08. Quirky Bones
Borislav Slavov
(1:23)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
09. Dancing with the Source
Borislav Slavov
(2:26)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
10. Dancing with the Source (Cello Version)
Borislav Slavov
(2:24)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
11. Dancing with the Source (Tambura Version)
Borislav Slavov
(2:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
12. Dancing with the Source (Bansuri Version)
Borislav Slavov
(2:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
13. Dancing with the Source (Oud Version)
Borislav Slavov
(2:24)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
14. Power of Innocence 2017 (Orchestral Version)
Borislav Slavov
(4:01)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
15. Reaper’s Coast
Borislav Slavov
(3:47)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
16. Rivellon (Light Version)
Borislav Slavov
(2:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
17. A Part of Their Story
Borislav Slavov
(4:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
18. Amber Ale
Borislav Slavov
(3:43)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
19. Driftwood
Borislav Slavov
(3:45)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
20. Path of the Godwoken
Borislav Slavov
(3:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
21. Path of the Godwoken (Tambura Version)
Borislav Slavov
(3:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
22. Path of the Godwoken (Bansuri Version)
Borislav Slavov
(3:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
23. Path of the Godwoken (Oud Version)
Borislav Slavov
(3:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
24. Path of the Godwoken (Cello Version)
Borislav Slavov
(3:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
25. A Tear in the Veil
Borislav Slavov
(4:37)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
26. Sebille’s Theme
Borislav Slavov
(3:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
27. Divine’s Lament
Borislav Slavov
(4:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
28. Embrace of the Deathfog
Borislav Slavov
(4:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
29. Fane’s Theme
Borislav Slavov
(2:22)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
30. Sins and Gods (Choir Version)
Borislav Slavov
(2:39)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
31. Sing for Me (Lohse’s Theme – Bobby’s Version)
Borislav Slavov
(2:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
32. Red Prince Theme
Borislav Slavov
(3:01)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
33. The Queen’s High Seas (Beast’s Theme)
Borislav Slavov
(2:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
34. Sins and Gods (Strings Version)
Borislav Slavov
(2:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
35. The Battle for Divinity
Borislav Slavov
(5:03)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
36. Divine’s Lament (Bonus Song)
Borislav Slavov
(4:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Divinity: Original Sin II
پسورد فایل ها: Bazimag.com
117.57 Mb
حجم
1,307
تعداد دفعات دانلود
دانلود
140 Mb
حجم
1,128
تعداد دفعات دانلود
دانلود
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.