نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 25 آذر 1392
ساعت 16:20

MG : Rising Vocal tracks

تعداد بازدید: 5487
5 از 5
MG : Rising Vocal tracks

MG : Rising Vocal tracks

320 Kbps
کیفیت
29
تعداد ترک
Variate
آهنگساز
154 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:11:10
زمان کل
MG : Rising Vocal tracks
01. Jason Miller - Rules of Nature (Platinum Mix)
Variate
(02:30)
MG : Rising Vocal tracks
02. Tyson Yen - The Only Thing I Know For Real (Maniac Agenda Mix)
Variate
(02:26)
MG : Rising Vocal tracks
03. Graeme Cornies - Dark Skies (Platinum Mix)
Variate
(02:21)
MG : Rising Vocal tracks
04. Graeme Cornies - I’m My Own Master Now (Platinum Mix)
Variate
(02:10)
MG : Rising Vocal tracks
05. Free Dominguez - A Stranger I Remain (Maniac Agenda Mix)
Variate
(02:25)
MG : Rising Vocal tracks
06. John Bush - Return to Ashes (Platinum Mix)
Variate
(02:15)
MG : Rising Vocal tracks
07. Kit Walters - The Stains of Time (Maniac Agenda Mix)
Variate
(02:10)
MG : Rising Vocal tracks
08. Jason Miller - Red Sun (Maniac Agenda Mix)
Variate
(02:13)
MG : Rising Vocal tracks
09. Kit Walters - A Soul Can’t Be Cut (Platinum Mix)
Variate
(02:19)
MG : Rising Vocal tracks
10. Jimmy Gnecco - Collective Consciousness (Maniac Agenda Mix)
Variate
(02:38)
MG : Rising Vocal tracks
11. Jimmy Gnecco - It Has To Be This Way (Platinum Mix)
Variate
(02:55)
MG : Rising Vocal tracks
12. Graeme Cornies - The War Still Rages Within
Variate
(05:00)
MG : Rising Vocal tracks
13. John Bush - The Hot Wind Blowing featuring Ferry Corsten (Platinum Mix)
Variate
(02:18)
MG : Rising Vocal tracks
14. Tyson Yen - A Soul Can’t Be Cut (Platinum Mix-DLC Version)
Variate
(02:19)
MG : Rising Vocal tracks
15. Graeme Cornies - Dark Skies (Platinum Mix-Low Key Version)
Variate
(02:17)
MG : Rising Vocal tracks
16. John Bush - Return to Ashes (Platinum Mix-Low Key Version)
Variate
(02:14)
MG : Rising Vocal tracks
17. Kit Walters - A Soul Can’t Be Cut (Platinum Mix-Low Key Version)
Variate
(02:10)
MG : Rising Vocal tracks
18. Rules of Nature (Platinum Mix-Instrumental)
Variate
(02:30)
MG : Rising Vocal tracks
19. The Only Thing I Know For Real (Maniac Agenda Mix-Instrumental)
Variate
(02:26)
MG : Rising Vocal tracks
20. Graeme Cornies - Dark Skies (Platinum Mix-Instrumental)
Variate
(02:17)
MG : Rising Vocal tracks
21. Graeme Cornies - I’m My Own Master Now (Platinum Mix-Instrumental)
Variate
(02:10)
MG : Rising Vocal tracks
22. A Stranger I Remain (Maniac Agenda Mix-Instrumental)
Variate
(02:25)
MG : Rising Vocal tracks
23. Return to Ashes (Platinum Mix-Instrumental)
Variate
(02:15)
MG : Rising Vocal tracks
24. The Stains of Time (Maniac Agenda Mix-Instrumental)
Variate
(02:10)
MG : Rising Vocal tracks
25. Red Sun (Maniac Agenda Mix-Instrumental)
Variate
(02:13)
MG : Rising Vocal tracks
26. A Soul Can’t Be Cut (Platinum Mix-Instrumental)
Variate
(02:19)
MG : Rising Vocal tracks
27. Collective Consciousness (Maniac Agenda Mix-Instrumental)
Variate
(02:38)
MG : Rising Vocal tracks
28. It Has To Be This Way (Platinum Mix-Instrumental)
Variate
(02:55)
MG : Rising Vocal tracks
29. Ferry Corsten - The Hot Wind Blowing featuring Ferry Corsten (Platinum Mix-Instrumental)
Variate
(02:18)
MG : Rising Vocal tracks
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
35 مگابایت
حجم
874
تعداد دفعات دانلود
دانلود
43 مگابایت
حجم
849
تعداد دفعات دانلود
دانلود
35 مگابایت
حجم
910
تعداد دفعات دانلود
دانلود
41 مگابایت
حجم
947
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
برچسب‌ها
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.