نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 30 آبان 1394
ساعت 20:47

موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3

تعداد بازدید: 8436
4.6 از 5
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3

موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3

320 Kbps
کیفیت
41
تعداد ترک
Jack Wall
آهنگساز
207 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:37:42
زمان کل
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
1. I Live (Electronic Version)
Jack Wall
(03:53)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
2. The Frozen Forest
Jack Wall
(02:56)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
3. Prologue / Black Ops
Jack Wall
(04:13)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
4. New World / From the Brink of Death
Jack Wall
(03:18)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
5. Sarah Hall
Jack Wall
(01:25)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
6. Chasing Secrets
Jack Wall
(01:59)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
7. The 54 Immortals
Jack Wall
(01:49)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
8. Shanty Town / Riding the Tempest
Jack Wall
(01:19)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
9. Into the Q Zone
Jack Wall
(02:01)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
10. In Darkness
Jack Wall
(01:39)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
11. Cloud Mountain
Jack Wall
(02:06)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
12. P.A.W.W.S.
Jack Wall
(01:47)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
13. Ignition
Jack Wall
(03:46)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
14. Coalescence
Jack Wall
(00:41)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
15. Horrors at the Silo
Jack Wall
(03:18)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
16. Diaz
Jack Wall
(02:29)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
17. Vengeance
Jack Wall
(03:09)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
18. Burn / Rescue
Jack Wall
(02:27)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
19. Future Soldiers
Jack Wall
(03:14)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
20. Retreat
Jack Wall
(01:40)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
21. Ramses Station
Jack Wall
(02:41)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
22. Interrogating Salim
Jack Wall
(02:00)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
23. Safehouse
Jack Wall
(02:02)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
24. Liberty Road
Jack Wall
(02:54)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
25. Dreams (featuring Azam Ali)
Jack Wall
(06:26)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
26. A World Upside Down
Jack Wall
(04:01)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
27. Ego Vivo
Jack Wall
(02:21)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
28. Therapy
Jack Wall
(02:33)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
29. Sand Castle
Jack Wall
(03:17)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
30. Lotus Towers
Jack Wall
(02:34)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
31. What Has Taylor Become?
Jack Wall
(01:37)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
32. Leviathan
Jack Wall
(02:14)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
33. I Live (Orchestral Version)
Jack Wall
(03:32)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
34. Cold Hard Cash (featuring Antonia Bennett)
Jack Wall
(03:49)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
35. Snakeskin Boots
Jack Wall
(03:02)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
36. Double-Tap Rootbeer
Jack Wall
(00:52)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
37. Mulekick
Jack Wall
(00:38)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
38. Revive Soda
Jack Wall
(00:39)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
39. Jugger-Nog
Jack Wall
(00:22)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
40. Widow's Wine
Jack Wall
(00:46)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
41. Speed Cola
Jack Wall
(00:35)
موسیقی متن بازی Call of Duty Black Ops 3
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
104.29 MB
حجم
1,482
تعداد دفعات دانلود
دانلود
103.31 MB
حجم
1,308
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.