دانلود موسیقی متن بازی Dark Souls III کیفیت     320 kbps   تعداد ترک    25 حجم دانلود 272 مگا بایت تعداد دیسک   1 زمان کل   2:01:44    آهنگساز    Yuka Kitamura Motoi Sakuraba ... ادامه مطلب
  [Mb-Empire.com]    [Mediafire.com]     [Trainbit] کیفیت     320 kbps   تعداد ترک    48 حجم دانلود 340 مگا بایت تعداد دیسک   2 زمان کل   2:27:12    آهنگساز   Motoi Sakuraba Yuka Kitamura ... ادامه مطلب
  [Mb-Empire.com]    [Mediafire.com]     [Trainbit]   کیفیت   320 kbps     تعداد ترک   55   حجم دانلود   311 مگا بایت   تعداد دیسک   3   زمان کل   2:30:39   آهنگساز   Motoi Sakuraba 12. ... ادامه مطلب
  [Mb-Empire.com]    [Mediafire.com]     [Trainbit]   کیفیت   320 kbps     تعداد ترک   35   حجم دانلود   164 مگا بایت   تعداد دیسک   1   زمان کل   1:14:55   آهنگساز  Yuka Kitamura Motoi Sakuraba ... ادامه مطلب
  [Mb-Empire.com]    [Mediafire.com] کیفیت 128 kbps تعداد ترک 23 حجم دانلود 82.6 مگا بایت تعداد دیسک 1 زمان کل 1:13:29 آهنگساز Motoi Sakuraba 12.00 Normal 0 false f ... ادامه مطلب