نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 21 آذر 1395
ساعت 18:49

موسیقی متن بازی Dead Rising 4

تعداد بازدید: 5163
5 از 5
موسیقی متن بازی Dead Rising 4

موسیقی متن بازی Dead Rising 4

320 Kbps
کیفیت
113
تعداد ترک
Jamie Christopherson
آهنگساز
634 Mb
حجم دانلود
3
تعداد دیسک
4:30:12
زمان کل
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
01. Coldest Time Of Year - DR4 Theme
Jamie Christopherson
(1:33)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
02. Frank Main Theme
Jamie Christopherson
(1:35)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
03. Frank Mystery Theme
Jamie Christopherson
(1:39)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
04. Frank Hero
Jamie Christopherson
(1:36)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
05. Frank Exo Suit
Jamie Christopherson
(2:03)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
06. Calder Battle 1
Jamie Christopherson
(3:22)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
07. The Dam Battle
Jamie Christopherson
(3:32)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
08. Frank Escape
Jamie Christopherson
(2:19)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
09. Frank Chase
Jamie Christopherson
(1:39)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
10. Frank Survive
Jamie Christopherson
(2:09)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
11. Recon
Jamie Christopherson
(1:41)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
12. Tom Battle Part 1
Jamie Christopherson
(2:04)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
13. Tom Battle Part 2
Jamie Christopherson
(2:39)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
14. Tom Battle Part 3
Jamie Christopherson
(2:14)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
15. Frank Sneak
Jamie Christopherson
(2:20)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
16. Calder Battle 2
Jamie Christopherson
(5:59)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
17. Frank Helipad
Jamie Christopherson
(2:52)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
18. Commander Battle
Jamie Christopherson
(2:12)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
19. Fresh Escape
Jamie Christopherson
(2:08)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
20. Fresh Infected
Jamie Christopherson
(2:12)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
21. ZT Evo 1
Jamie Christopherson
(2:04)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
22. ZT Horde 1
Jamie Christopherson
(4:20)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
23. Prologue
Jamie Christopherson
(2:29)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
24. ZT Horde 2
Jamie Christopherson
(4:20)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
25. ZT Horde 3
Jamie Christopherson
(4:14)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
26. ZT Evo 2
Jamie Christopherson
(2:18)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
27. ZT Evo 3
Jamie Christopherson
(2:05)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
28. ZT Evo 4
Jamie Christopherson
(2:01)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
29. DR4 Loading Screen
Jamie Christopherson
(3:01)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
30. Frank Original Theme Variation
Jamie Christopherson
(1:45)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
31. Horde Passive
Jamie Christopherson
(4:00)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
32. Frank Final Moments
Jamie Christopherson
(1:47)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
33. Up On The Swingin' Housetop (feat. Antonio Gradanti)
Jamie Christopherson
(3:11)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
34. Oh Willamette (feat. Douglas Roegiers)
Jamie Christopherson
(3:12)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
35. We Wish You A Merry Christmas (feat. Douglas Roegiers)
Jamie Christopherson
(1:41)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
36. Jingle Jazz (feat. Antonio Gradanti)
Jamie Christopherson
(2:30)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
37. Deck These Halls
Jamie Christopherson
(2:12)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
38. Looking For Santa Claus
Jamie Christopherson
(3:54)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
39. Up On The Housetop (feat. Douglas Roegiers)
Jamie Christopherson
(2:35)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
40. Jumping Joe The Jackal
Jamie Christopherson
(2:38)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
41. Jingle Bell Swing
Jamie Christopherson
(3:13)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
42. Sugar Plum Toy Shop
Jamie Christopherson
(1:55)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
43. Christmas Wish (feat. Chad Howie)
Jamie Christopherson
(3:00)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
44. O Tannenbaum (feat. Douglas Roegiers)
Jamie Christopherson
(4:27)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
45. 12 Days Of Christmas (feat. Kami Ward)
Jamie Christopherson
(3:57)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
46. Jingle Bells Ballad
Jamie Christopherson
(2:49)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
47. Sleigh Ride (feat. Antonio Gradanti)
Jamie Christopherson
(2:44)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
48. Glow-worm
Jamie Christopherson
(3:38)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
49. Deck The Swing
Jamie Christopherson
(3:30)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
50. Jazz Vampire (feat. Melissa Kaplan)
Jamie Christopherson
(3:46)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
51. Jazz Me Blues (feat. Melissa Kaplan)
Jamie Christopherson
(3:00)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
52. Ain't We Got Fun (feat. Tamta Tskhvitava)
Jamie Christopherson
(3:09)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
53. Blowing Bubbles (feat. Boris Bedia)
Jamie Christopherson
(4:11)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
54. Ida Sweet As Cider
Jamie Christopherson
(3:56)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
55. Hot Lips (feat. Tamta Tskhvitava)
Jamie Christopherson
(3:30)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
56. Take Me To The Land of Jazz (feat. Tamta Tskhvitava)
Jamie Christopherson
(3:00)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
57. Auld Lang Syne (feat. Trant Lee-Amies)
Jamie Christopherson
(3:54)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
58. Deck The Halls With Sounds of Bollywood
Jamie Christopherson
(2:14)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
59. Pick Up Your Boots
Jamie Christopherson
(3:52)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
60. Old Dan Tucker (feat. Chad Howie)
Jamie Christopherson
(3:39)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
61. Oh Susanna (feat. Shota Adamashvili)
Jamie Christopherson
(2:58)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
62. Camptown (feat. Shota Adamashvili)
Jamie Christopherson
(3:15)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
63. Kentucky (feat. Shota Adamashvili)
Jamie Christopherson
(2:56)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
64. Good Ole Christmas Time
Jamie Christopherson
(3:59)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
65. Flowers Don't Mean Nothin
Jamie Christopherson
(2:26)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
66. Hitch Me A Ride
Jamie Christopherson
(3:06)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
67. Old Folks At Home (feat. Chad Howie)
Jamie Christopherson
(3:55)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
68. When The Robins Have Returned
Jamie Christopherson
(4:16)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
69. Wild About You
Jamie Christopherson
(2:21)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
70. Irrelevance
Jamie Christopherson
(1:56)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
71. WLD 530 AM
Jamie Christopherson
(0:17)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
72. Hurly Bird Buffet
Jamie Christopherson
(0:26)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
73. Manskape Stylist
Jamie Christopherson
(0:24)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
74. JaPop
Jamie Christopherson
(0:37)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
75. Max Dymond Jewelers
Jamie Christopherson
(0:33)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
76. Mamma Suppino
Jamie Christopherson
(0:26)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
77. Mr. Chef's
Jamie Christopherson
(0:31)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
78. Pumps Shoes
Jamie Christopherson
(0:31)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
79. Nickolls Ink
Jamie Christopherson
(0:32)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
80. Columbian Roastmasters
Jamie Christopherson
(0:36)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
81. Robsaka Digital Xpress
Jamie Christopherson
(0:22)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
82. Synthetic Cosmetics
Jamie Christopherson
(0:40)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
83. Chakra Flex Yoga
Jamie Christopherson
(0:30)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
84. Mackenzie Auto
Jamie Christopherson
(0:17)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
85. Zhengs Kung Fu Academy
Jamie Christopherson
(0:31)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
86. Freytags
Jamie Christopherson
(0:40)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
87. Golden Apple Winery Vineyards
Jamie Christopherson
(0:31)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
88. Homerunners
Jamie Christopherson
(0:18)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
89. Whiterook
Jamie Christopherson
(0:24)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
90. Chakra Flex Yoga Meditation
Jamie Christopherson
(4:34)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
91. Holiday Mall
Jamie Christopherson
(3:01)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
92. O Christmas Tree
Jamie Christopherson
(2:58)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
93. Housetop
Jamie Christopherson
(2:48)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
94. Holiday Fire
Jamie Christopherson
(2:14)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
95. 12 Days
Jamie Christopherson
(2:46)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
96. Burning Embers
Jamie Christopherson
(2:27)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
97. Fortune's Delight (Sax Version)
Jamie Christopherson
(2:23)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
98. Frank's Fantastic Fotos
Jamie Christopherson
(1:12)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
99. Charms Of Desire
Jamie Christopherson
(2:28)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
100. Spa Aphrodisia
Jamie Christopherson
(1:54)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
101. Allessandro Dante
Jamie Christopherson
(3:08)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
102. Pirate Ship 1
Jamie Christopherson
(2:33)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
103. Pirate Ship 2
Jamie Christopherson
(2:21)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
104. Pirate Ship 3
Jamie Christopherson
(1:52)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
105. Skylab
Jamie Christopherson
(3:53)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
106. Miami Race Track
Jamie Christopherson
(2:00)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
107. Miami Boulevard
Jamie Christopherson
(1:56)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
108. Medieval Town
Jamie Christopherson
(1:17)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
109. Hungry Joe's Pizza
Jamie Christopherson
(1:23)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
110. Toy Store 1
Jamie Christopherson
(3:07)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
111. Toy Store 2
Jamie Christopherson
(1:42)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
112. Stacey 1
Jamie Christopherson
(2:49)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
113. Halfway Dead (Frank Backstory)
Jamie Christopherson
(1:48)
موسیقی متن بازی Dead Rising 4
پسورد فایل ها: Bazimag.com
179.14 MB
حجم
1,016
تعداد دفعات دانلود
دانلود
223.43 MB
حجم
1,025
تعداد دفعات دانلود
دانلود
105.17 MB
حجم
1,062
تعداد دفعات دانلود
دانلود
126.82 MB
حجم
1,007
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.