نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 09 بهمن 1395
ساعت 13:36

موسیقی متن بازی Candle

تعداد بازدید: 3590
5 از 5
موسیقی متن بازی Candle

موسیقی متن بازی Candle

320 Kbps
کیفیت
24+6
تعداد ترک
Rubén Rincón
آهنگساز
178 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
56:28
زمان کل
موسیقی متن بازی Candle
CD1
Rubén Rincón
موسیقی متن بازی Candle
1. Ancient Gods
Rubén Rincón
(1:17)
موسیقی متن بازی Candle
2. Candle
Rubén Rincón
(3:13)
موسیقی متن بازی Candle
3. Great Summit of Fire
Rubén Rincón
(3:10)
موسیقی متن بازی Candle
4. The Purple Swamp
Rubén Rincón
(1:42)
موسیقی متن بازی Candle
5. The Toad King
Rubén Rincón
(1:43)
موسیقی متن بازی Candle
6. Teku's Journey
Rubén Rincón
(2:27)
موسیقی متن بازی Candle
7. The Trinket Vendor
Rubén Rincón
(1:13)
موسیقی متن بازی Candle
8. Danger Lies Ahead
Rubén Rincón
(0:51)
موسیقی متن بازی Candle
9. Deep Within the Forest
Rubén Rincón
(3:30)
موسیقی متن بازی Candle
10. No Time to Lose
Rubén Rincón
(1:37)
موسیقی متن بازی Candle
11. Gorillas' Nest
Rubén Rincón
(2:57)
موسیقی متن بازی Candle
12. The Gratitude of Mother Monkey
Rubén Rincón
(0:18)
موسیقی متن بازی Candle
13. Under the Rain
Rubén Rincón
(2:57)
موسیقی متن بازی Candle
14. Through the Great Cavern
Rubén Rincón
(2:50)
موسیقی متن بازی Candle
15. Forgotten Arts
Rubén Rincón
(2:55)
موسیقی متن بازی Candle
16. The Wakcha
Rubén Rincón
(0:53)
موسیقی متن بازی Candle
17. Trapped in a Cage
Rubén Rincón
(3:12)
موسیقی متن بازی Candle
18. The Diwus
Rubén Rincón
(1:33)
موسیقی متن بازی Candle
19. Tziquinahل
Rubén Rincón
(3:37)
موسیقی متن بازی Candle
20. The Hot Springs Resort
Rubén Rincón
(2:07)
موسیقی متن بازی Candle
21. A Dance of Cultists
Rubén Rincón
(1:55)
موسیقی متن بازی Candle
22. The Great Wooden Temple
Rubén Rincón
(2:53)
موسیقی متن بازی Candle
23. The End of a Journey
Rubén Rincón
(1:12)
موسیقی متن بازی Candle
24. Que Llegue la Aurora
Rubén Rincón
(6:28)
موسیقی متن بازی Candle
CD2 - Bonus
Rubén Rincón
موسیقی متن بازی Candle
1. Legends
Rubén Rincón
(2:57)
موسیقی متن بازی Candle
2. Farewell
Rubén Rincón
(1:56)
موسیقی متن بازی Candle
3. The Ferrywoman's Song
Rubén Rincón
(3:18)
موسیقی متن بازی Candle
4. Reunion
Rubén Rincón
(6:22)
موسیقی متن بازی Candle
5. Puzzles and Riddles
Rubén Rincón
(2:15)
موسیقی متن بازی Candle
6. The Gread Secret
Rubén Rincón
(4:46)
موسیقی متن بازی Candle
پسورد فایل ها: Bazimag.com
128.01 MB
حجم
1,072
تعداد دفعات دانلود
دانلود
48.72 MB
حجم
1,067
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.