نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 25 ارديبهشت 1397
ساعت 12:31

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr

تعداد بازدید: 1685
4 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr

320 Kbps
کیفیت
26
تعداد ترک
Olivier Deriviere
آهنگساز
156 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:08:10
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
1. The Struggle
Olivier Deriviere
(2:45)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
2. Be Born Again
Olivier Deriviere
(1:52)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
3. The Thirst
Olivier Deriviere
(2:23)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
4. Bridge to London
Olivier Deriviere
(2:01)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
5. Blood Trail
Olivier Deriviere
(2:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
6. The Cross
Olivier Deriviere
(2:28)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
7. A Friend
Olivier Deriviere
(0:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
8. New Home
Olivier Deriviere
(3:54)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
9. The Lady
Olivier Deriviere
(2:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
10. Industrial Landscapes
Olivier Deriviere
(4:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
11. Questions
Olivier Deriviere
(1:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
12. Secrets
Olivier Deriviere
(2:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
13. Making a Vampyr
Olivier Deriviere
(1:43)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
14. The Funerals
Olivier Deriviere
(4:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
15. Insane Family
Olivier Deriviere
(3:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
16. Impromptu
Olivier Deriviere
(1:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
17. White Chapel District
Olivier Deriviere
(2:43)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
18. Rich Neighborhoods
Olivier Deriviere
(3:22)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
19. A Night at Home
Olivier Deriviere
(2:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
20. Do You Fancy Me?
Olivier Deriviere
(2:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
21. Another Land
Olivier Deriviere
(2:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
22. The Lost Soul
Olivier Deriviere
(1:42)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
23. What We Could Have Become
Olivier Deriviere
(2:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
24. BONUS – Twisted Tango
Olivier Deriviere
(3:06)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
25. BONUS – Life is Circus
Olivier Deriviere
(3:12)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
26. BONUS – Blood
Olivier Deriviere
(3:28)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Vampyr
پسورد فایل ها: Bazimag.com
156 MB
حجم
402
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.