نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 21 آذر 1395
ساعت 18:33

موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare

تعداد بازدید: 9760
4.5 از 5
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare

موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare

320 Kbps
کیفیت
29
تعداد ترک
Sarah Schachner
آهنگساز
197 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:23:42
زمان کل
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
01. Anthropic Universe
Sarah Schachner
(4:22)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
02. Home
Sarah Schachner
(1:47)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
03. Rising Threat
Sarah Schachner
(5:29)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
04. Olympus Mons
Sarah Schachner
(4:09)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
05. Black Sky
Sarah Schachner
(2:51)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
06. Operation Black Flag
Sarah Schachner
(4:27)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
07. Rally Point
Sarah Schachner
(1:21)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
08. Terrible Resolve
Sarah Schachner
(4:32)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
09. Infinite Warfare
Sarah Schachner
(1:08)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
10. Adrift
Sarah Schachner
(1:55)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
11. All or Nothing
Sarah Schachner
(2:50)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
12. Endure
Sarah Schachner
(3:12)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
13. Peace To The Fallen
Sarah Schachner
(2:25)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
14. Sentient Mechanism
Sarah Schachner
(2:37)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
15. Europa
Sarah Schachner
(4:04)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
16. Reyes
Sarah Schachner
(2:22)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
17. Taken Dagger
Sarah Schachner
(2:12)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
18. Titan
Sarah Schachner
(4:11)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
19. Pyrrhic Victory
Sarah Schachner
(0:52)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
20. Faulty Wiring
Sarah Schachner
(2:33)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
21. Safe Harbor
Sarah Schachner
(1:52)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
22. Fair Winds
Sarah Schachner
(1:39)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
23. Phoenix
Sarah Schachner
(1:56)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
24. Blood Storm
Sarah Schachner
(2:30)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
25. The Retribution
Sarah Schachner
(2:45)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
26. Fight or Flight
Sarah Schachner
(2:52)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
27. Afterlife
Sarah Schachner
(3:12)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
28. Rogue Asteroid
Sarah Schachner
(3:31)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
29. Dark Quarry
Sarah Schachner
(4:05)
موسیقی متن بازی Call of Duty Infinite Warfare
پسورد فایل ها: Bazimag.com
111.74 MB
حجم
1,799
تعداد دفعات دانلود
دانلود
86.85 MB
حجم
1,292
تعداد دفعات دانلود
دانلود
برچسب‌ها
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.