نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 12 خرداد 1396
ساعت 12:45

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME

تعداد بازدید: 4803
4.5 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME

320 Kbps
کیفیت
40
تعداد ترک
David García Díaz
آهنگساز
192 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:27:58
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
1. The Song of the Sea (feat. Mirella Diez Moran)
David García Díaz
(2:48)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
2. Departure
David García Díaz
(1:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
3. Elder Silence
David García Díaz
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
4. Promenade
David García Díaz
(4:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
5. The Island
David García Díaz
(3:23)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
6. A New Friend
David García Díaz
(1:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
7. Orichalcum
David García Díaz
(1:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
8. The Edge of Light
David García Díaz
(3:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
9. Let Me Go
David García Díaz
(2:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
10. The King
David García Díaz
(2:02)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
11. Below
David García Díaz
(2:41)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
12. The Shadow System
David García Díaz
(2:54)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
13. The Bridge
David García Díaz
(1:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
14. Touching the Stars
David García Díaz
(1:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
15. Luminology
David García Díaz
(0:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
16. The Path of the Stars
David García Díaz
(0:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
17. Up to the Nest
David García Díaz
(1:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
18. Alone in the Light
David García Díaz
(3:37)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
19. Sentinel
David García Díaz
(1:41)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
20. The Heart of the Island
David García Díaz
(3:02)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
21. Moon Temple
David García Díaz
(2:01)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
22. Guiding the Sentinel
David García Díaz
(3:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
23. Lullaby for an Island
David García Díaz
(3:25)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
24. One Last Time
David García Díaz
(1:54)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
25. The Memory of a Name
David García Díaz
(2:48)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
26. The Song of the Sea (Reprise)
David García Díaz
(2:45)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
27. A Dream or a Memory
David García Díaz
(5:59)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
28. First Lights
David García Díaz
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
29. The Birth of an Island
David García Díaz
(2:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
30. A New Beginning
David García Díaz
(1:38)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
31. A Song for the Fireflies
David García Díaz
(1:42)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
32. Moving the Sky
David García Díaz
(0:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
33. Aligning the Sky
David García Díaz
(1:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
34. Growing Stronger
David García Díaz
(2:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
35. Love Is in the Wind
David García Díaz
(2:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
36. At the Top of the Sun
David García Díaz
(0:51)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
37. Echo
David García Díaz
(0:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
38. Alma
David García Díaz
(0:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
39. The Dark
David García Díaz
(5:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
40. I'm Here
David García Díaz
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی RiME
پسورد فایل ها: Bazimag.com
98.45 MB
حجم
1,210
تعداد دفعات دانلود
دانلود
100.99 MB
حجم
1,066
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.