نویسنده: قاسم ممتاز پنج شنبه، 13 دی 1397
ساعت 11:52

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4

تعداد بازدید: 11953
4.63 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4

320 Kbps
کیفیت
36
تعداد ترک
Jack Wall
آهنگساز
204 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:27:04
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
1. Right Where We Belong
Jack Wall
(3:29)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
2. Alistair’s Theme
Jack Wall
(2:44)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
3. Where Are We Going? (2018 Edition)
Jack Wall
(5:12)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
4. Inferno
Jack Wall
(3:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
5. Voyage of Despair
Jack Wall
(3:12)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
6. Limitless Waves of the Undead
Jack Wall
(0:35)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
7. RMS Titanic
Jack Wall
(3:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
8. Sentinel Artifact
Jack Wall
(1:43)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
9. What Happened to Alistair?
Jack Wall
(1:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
10. Drowning
Jack Wall
(6:27)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
11. Black Ops IIII
Jack Wall
(3:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
12. Blood of the Dead
Jack Wall
(3:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
13. Richtofen Again
Jack Wall
(3:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
14. Rooftop
Jack Wall
(1:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
15. Brutus
Jack Wall
(3:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
16. Alcatraz
Jack Wall
(1:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
17. A Good Death
Jack Wall
(0:42)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
18. This Is IX
Jack Wall
(2:51)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
19. Nos Fideles
Jack Wall
(3:20)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
20. Fury & Wrath
Jack Wall
(2:06)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
21. Sacrifice
Jack Wall
(0:43)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
22. The Humonculus
Jack Wall
(0:23)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
23. Port Scientiae
Jack Wall
(2:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
24. Classified Swing
Jack Wall
(2:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
25. Shockwave
Jack Wall
(4:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
26. Ends Justify the Means
Jack Wall
(0:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
27. Blackout
Jack Wall
(3:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
28. Specialists
Jack Wall
(1:30)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
29. Wunderfizz – “50’s Girls”
Jack Wall
(0:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
30. Wunderfizz – “Are You In The Know?”
Jack Wall
(0:40)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
31. Wunderfizz – “Origins”
Jack Wall
(0:37)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
32. Wunderfizz – “Wonderful Wunderfizz!”
Jack Wall
(0:41)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
33. Wunderfizz – “Attributes”
Jack Wall
(1:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
34. Dead of the Night
Jack Wall
(3:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
35. Mystery
Jack Wall
(3:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
36. Remember Forever (Bonus Track)
Jack Wall
(4:36)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Call of Duty Black Ops 4
پسورد فایل ها: Bazimag.com
203.96 MB
حجم
2,170
تعداد دفعات دانلود
دانلود
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.