نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 21 اسفند 1397
ساعت 10:34

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2

تعداد بازدید: 21534
4.5 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2

320 Kbps
کیفیت
25
تعداد ترک
Shusaku Uchiyama
آهنگساز
166 MB
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
1:12:00
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
01. The Beginning
Shusaku Uchiyama
(2:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
02. Raccoon City
Shusaku Uchiyama
(3:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
03. R.P.D. Hall
Shusaku Uchiyama
(3:29)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
04. The Beginning of Fear
Shusaku Uchiyama
(3:45)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
05. Fear Again
Shusaku Uchiyama
(2:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
06. The Book of Truth
Shusaku Uchiyama
(2:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
07. Save Room
Shusaku Uchiyama
(0:42)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
08. Strange Realm
Shusaku Uchiyama
(2:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
09. Black Impact
Shusaku Uchiyama
(3:32)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
10. Third Demise
Shusaku Uchiyama
(4:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
11. Collapse
Shusaku Uchiyama
(2:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
12. Last Judgment
Shusaku Uchiyama
(3:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
13. Looming Dread
Shusaku Uchiyama
(2:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
14. Consequence
Shusaku Uchiyama
(3:30)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
15. Secret Hope
Shusaku Uchiyama
(1:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
16. Absurd Advent
Shusaku Uchiyama
(3:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
17. As One Desires
Shusaku Uchiyama
(3:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
18. Cerberus
Shusaku Uchiyama
(2:03)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
19. The Straight and Winding
Shusaku Uchiyama
(2:52)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
20. Conflagration
Shusaku Uchiyama
(1:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
21. Reliving the Present
Shusaku Uchiyama
(3:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
22. Center of Desire
Shusaku Uchiyama
(2:40)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
23. Expansion
Shusaku Uchiyama
(3:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
24. Mournful Pursuit
Shusaku Uchiyama
(3:59)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
25. Credits
Shusaku Uchiyama
(3:22)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident Evil 2
پسورد فایل ها: Bazimag.com
حجم
3,834
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.