نویسنده: قاسم ممتاز چهارشنبه، 02 آبان 1397
ساعت 13:01

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey

تعداد بازدید: 8735
4.62 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey

320 Kbps
کیفیت
56
تعداد ترک
The Flight
آهنگساز
293 MB
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
2:07:50
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
1. Legend of the Eagle Bearer (Main Theme)
The Flight
(3:54)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
2. The 300
The Flight
(4:22)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
3. Enter the Animus
The Flight
(1:52)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
4. Odyssey (Greek version)
The Flight
(3:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
5. Phoibe the Orphan
The Flight
(1:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
6. Kephallonia Island
The Flight
(2:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
7. Markos
The Flight
(0:52)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
8. Revenge of the Wolves
The Flight
(2:12)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
9. Barnabas
The Flight
(1:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
10. Pirates, Thugs, and Bandits
The Flight
(4:34)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
11. Assassin’s Creed
The Flight
(2:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
12. Conflict on the Seas
The Flight
(3:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
13. The Shores of Megaris
The Flight
(1:38)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
14. Athenian Fighters
The Flight
(3:59)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
15. Korinth
The Flight
(0:59)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
16. On the Battlefield
The Flight
(4:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
17. Things Fall Apart
The Flight
(2:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
18. Nikolaos’s Fate
The Flight
(1:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
19. The Secret Land of Apollo
The Flight
(1:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
20. Conversations
The Flight
(1:43)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
21. Guards of the Cult
The Flight
(3:28)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
22. Delphi
The Flight
(1:06)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
23. The Cult of Kosmos
The Flight
(4:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
24. Leonidas Fallen
The Flight
(2:20)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
25. Legendary Heirloom
The Flight
(2:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
26. The Hills of Attika
The Flight
(2:36)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
27. Sokrates
The Flight
(1:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
28. Naxos Island
The Flight
(1:30)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
29. Reunited
The Flight
(2:12)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
30. Myrrine
The Flight
(2:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
31. Ariadnes’s Fate
The Flight
(0:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
32. Forgotten Isle
The Flight
(1:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
33. One-Eyed Monster
The Flight
(3:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
34. The Messara Plain
The Flight
(1:51)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
35. Kydonia
The Flight
(1:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
36. Atlantis
The Flight
(1:41)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
37. The Sacred Land of Artemis
The Flight
(1:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
38. Sparta
The Flight
(1:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
39. A Spartan Fight
The Flight
(3:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
40. Brasidas
The Flight
(1:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
41. Valley of the Two Kings
The Flight
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
42. Legendary Animals
The Flight
(2:44)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
43. Ash Hills
The Flight
(1:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
44. Labyrinth of Lost Souls
The Flight
(1:41)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
45. The Minotaur
The Flight
(3:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
46. Gortyn
The Flight
(1:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
47. Athens, Birthplace of Democracy
The Flight
(1:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
48. Phoibe’s Fate
The Flight
(1:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
49. Pandora’s Cove
The Flight
(1:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
50. Petrified Temple
The Flight
(1:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
51. Medusa
The Flight
(3:21)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
52. Mytilene
The Flight
(1:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
53. Sanctuary of Apollo
The Flight
(1:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
54. A Happy Family
The Flight
(4:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
55. Passing the Torch
The Flight
(1:44)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
56. Odyssey (Modern Version)
The Flight
(4:02)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Assassin's Creed Odyssey
پسورد فایل ها: Bazimag.com
293.04 MB
حجم
2,193
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.